Facebook Ireland m.fl.
Sag C-645/19
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Anmodning (EUT/EFT)
15/11/2019 Facebook Ireland m.fl.
Anmodning om præjudiciel afgørelse
30/08/2019 Facebook Ireland m.fl.
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 30/08/2019

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

05/10/2020

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 406 fra 02.12.2019, s.11

Sagens parter

Facebook Ireland m.fl.

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hof van beroep Brussel - Belgien

Emne

  • traktaternes principper, formål og opgaver
  • databeskyttelse
  • grundlæggende rettigheder
  • - Chartret om grundlæggende rettigheder

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig