Domstolens dom (Niende Afdeling) af 30. maj 2013

Staatssecretaris van Financiën mod X BV

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden

Moms – sjette direktiv 77/388/EØF – artikel 5, stk. 8 – begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse« – overdragelse af 30% af kapitalandelene i et selskab, til hvilket overdrageren leverer momspligtige tjenesteydelser

Sag C-651/11


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
18/07/2013 X
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2013:346
30/05/2013 X
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2013:346
30/05/2013 X
Anmodning (EUT/EFT)
24/02/2012 X
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 8, og artikel 6, stk. 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – afgiftspligtige transaktioner – (hel eller delvis) overdragelse af en samlet formuemasse – overdragelse af 30% af andelene i et selskab foretaget af en andelsejer, som indtil tidspunktet for overdragelsen har udført momspligtige tjenesteydelser for dette selskab

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A05P8 : præmis/punkt 1, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 41, 46, 51
 • direktv 77/388 -A06P5 : præmis/punkt 26, 28
 • Domstolen - dom, sag C-60/90 : præmis/punkt 36, 37
 • Domstolen - dom, sag C-155/94 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-98/98 : præmis/punkt 45
 • Domstolen - dom, sag C-408/98 : præmis/punkt 29, 45
 • Domstolen - dom, sag C-142/99 : præmis/punkt 36, 37
 • Domstolen - dom, sag C-16/00 : præmis/punkt 36, 37, 55
 • Domstolen - dom, sag C-497/01 : præmis/punkt 29, 31, 32, 41, 42
 • Domstolen - dom, sag C-94/04 : præmis/punkt 21
 • Domstolen - dom, sag C-29/08 : præmis/punkt 15, 22, 29, 32, 33, 48, 49
 • Domstolen - dom, sag C-515/08 : præmis/punkt 20
 • Domstolen - dom, sag C-119/09 : præmis/punkt 20
 • Domstolen - dom, sag C-307/10 : præmis/punkt 21
 • Domstolen - dom, sag C-444/10 : præmis/punkt 29, 32, 34, 41
 • Domstolen - dom, sag C-118/11 : præmis/punkt 55
 • Domstolen - dom, sag C-259/11 : præmis/punkt 27
 • Domstolen - dom, sag C-496/11 : præmis/punkt 36, 37
 • Domstolen - dom, sag C-104/12 : præmis/punkt 55

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A05P8
 • fortolker : direktv 77/388 -A06P5

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 19/12/2011

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

30/05/2013


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 73 fra 10.03.2012, s.17

Dom: EUT C 225 fra 03.08.2013, s.18

Sagens parter

X

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Ismer, Roland ; Endres, Daniela: Anteilsübertragung als Geschäftsveräußerung im Ganzen, Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.897-903 (DE)
 2. Von Streit, Georg: Steuerbarkeit der Übertragung von Gesell-schaftsanteilen - "SKF Teil II", Umsatzsteuer-Rundschau 2012 p.904-910 (DE)
 3. McCullagh, Vinny: X BV: VAT on deal costs, Tax Journal 2013 Issue 1178 p.17-19 (EN)
 4. Marchal, Hendrik: Veräußerung von 30 % der Anteile an einer Gesellschaft keine Übertragung eines Gesamtvermögens oder Teilvermögens, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.587-588 (DE)
 5. Monfort, Bertrand ; Prätzler, Robert: Veräußerung von 30 % der Anteile an einer Gesellschaft keine Übertragung eines Gesamtvermögens oder Teilvermögens, Umsatzsteuer-Rundschau 2013 p.618-620 (DE)
 6. Mosbrucker, Anne-Laure: Assujettissement à la TVA. La cession des parts d'une société n'entre pas dans le champ de l'exception permettant de ne pas soumettre à la TVA la transmission d'une universalité de biens ou services, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.43-44 (FR)
 7. Bijl, D.B.: Beslissingen in belastingzaken 2014 nº 113 (NL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Wet op de omzetbelasting 1968, art. 1, aanhef en onder a, en art. 31

NL - Wet op de omzetbelasting 1968, art. 1, aanhef en onder a, en art. 31

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

neuvième chambre (Cour)

Refererende dommer

Lõhmus

Generaladvokat

Mengozzi

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig