Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Mejju 2020

Interseroh Dienstleistungs GmbH vs SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mill- Verwaltungsgericht Stuttgart

Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Trasferiment ta’ skart – Regolament (KE) Nru 1013/2006 – Proċedura ta’ notifika u kunsens bil-miktub minn qabel – Rekwiżiti ġenerali fil-qasam tal-informazzjoni – Anness III A – Taħlita ta’ karta, ta’ kartun u ta’ prodotti tal-karta – Entrata B3020 tal-Anness IX tal-Konvenzjoni ta’ Basel – Materjali li jfixklu – Kontaminazzjoni ta’ taħlita b’materjali oħra – Valorizzazzjoni b’mod ekoloġikament razzjonali

Kawża C-654/18


Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
17/07/2020 Interseroh
Sentenza
ECLI:EU:C:2020:398
28/05/2020 Interseroh
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2020:55
30/01/2020 Interseroh
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Talba (ĠU)
11/01/2019 Interseroh
Talba għal deċiżjoni preliminari
18/10/2018 Interseroh
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġeneral)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

1.
1 L-ordinament ġuridiku tal-Unjoni Ewropea
  1.06 Dritt tal-Unjoni u dritt internazzjonali
6 Politika esterna
  6.07 Ftehimiet internazzjonali
    6.07.04 Effetti, portata u limiti
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.23 Ambjent, żvilupp sostenibbli u klima
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.23 Ambjent, żvilupp sostenibbli u klima
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.23 Ambjent, żvilupp sostenibbli u klima


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

 • TFUE - Protokoll Nru 3 -A23 : punt 34
 • TFUE, Artikolu 191 -P2 : punt 70
 • TFUE, Artikolu 252 -L2 : punt 32
 • Direttiva - 91/689 -N3 : punti 61, 63
 • Deċiżjoni 93/98 : punt 44
 • Deċiżjoni 93/98 -A01P1LA : punt 3
 • Deċiżjoni 93/98 -N9 : punti 4, 5, 15, 17, 21, 24, 26, 28, 38, 41 - 43, 45 - 47, 49 - 51, 56, 58, 77
 • Direttiva - 2006/12 : punt 13
 • Direttiva - 2006/12 -A04P1 : punti 6, 65
 • Regolament - 1013/2006 : punti 2, 22, 31, 35, 68
 • Regolament - 1013/2006 -A02PT3 : punt 8
 • Regolament - 1013/2006 -A02PT8 : punti 8, 64
 • Regolament - 1013/2006 -A03 : punt 9
 • Regolament - 1013/2006 -A03P1 : punti 53, 69, 74, 75
 • Regolament - 1013/2006 -A03P2 : punti 1, 11, 29, 69
 • Regolament - 1013/2006 -A03P2LA : punti 38 - 40, 54, 77
 • Regolament - 1013/2006 -A03P2LB : punti 38 - 40, 50, 55, 76, 77
 • Regolament - 1013/2006 -A04 : punti 10, 23, 29
 • Regolament - 1013/2006 -A18 : punti 11, 15, 24, 27, 29, 39, 53, 54, 59, 61, 69, 70, 72, 73, 75, 76
 • Regolament - 1013/2006 -A28P2 : punti 12, 75
 • Regolament - 1013/2006 -A49P1 : punti 13, 65
 • Regolament - 1013/2006 -C1 : punt 7
 • Regolament - 1013/2006 -C3 : punti 7, 44
 • Regolament - 1013/2006 -C5 : punti 7, 44
 • Regolament - 1013/2006 -C7 : punti 7, 51
 • Regolament - 1013/2006 -C8 : punt 7
 • Regolament - 1013/2006 -C14 : punt 7
 • Regolament - 1013/2006 -C15 : punti 7, 52
 • Regolament - 1013/2006 -C33 : punti 7, 65
 • Regolament - 1013/2006 -C39 : punti 7, 71
 • Regolament - 1013/2006 -N3 : punti 14, 24, 25, 39, 40, 50, 52, 54
 • Regolament - 1013/2006 -N3A : punti 16, 26, 28, 39, 40, 55, 69
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT1 : punti 61, 62, 70, 76, 77
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT1LA : punt 63
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT1LB : punti 64, 66, 67, 74, 75
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT3LG : punti 29, 50, 56, 59
 • Regolament - 1013/2006 -N3PT1 : punti 15, 41
 • Regolament - 1013/2006 -N4 : punt 75
 • Regolament - 1013/2006 -N5PT1 : punti 15, 17, 38, 41, 43, 45, 46, 49 - 51, 53, 54, 77
 • Regolament - 1013/2006 -N7 : punt 11
 • Regolament - 1013/2006 -TIT2CH1 : punt 52
 • Direttiva - 2008/98 -A13 : punti 18, 65
 • Direttiva - 2008/98 -N3 : punti 19, 63
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Regoli tal-Proċedura (2012) -A83 : punti 30, 34, 36
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-335/11 -N29 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-335/11 -N30 : punt 44
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-13/17 -N47 : punt 68
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-477/18 -N43 : punt 32
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-477/18 -N44 : punt 33

Dispożittiv

 • Jinterpreta : Regolament - 1013/2006 -A03P2LA
 • Jinterpreta : Direttiva - 2006/1013 -A03P2LB
 • Jinterpreta : Regolament - 1013/2006 -N3APT1
 • Jinterpreta : Regolament - 1013/2006 -N5PT1

Konklużjonijiet

 • Direttiva - 91/689 -A02P2 : punt 18
 • Direttiva - 91/689 -N3 : punti 18, 52
 • Deċiżjoni 93/98 : punt 10
 • Deċiżjoni 93/98 -A01P1LA : punt 2
 • Deċiżjoni 93/98 -A01P2 : punt 2
 • Deċiżjoni 93/98 -A02PT8 : punt 3
 • Deċiżjoni 93/98 -N1 : punt 2
 • Deċiżjoni 93/98 -N2 : punt 2
 • Deċiżjoni 93/98 -N8 : punt 7
 • Deċiżjoni 93/98 -N9 : punti 4, 6, 37, 42
 • Deċiżjoni 93/98 -N9PT1 : punt 18
 • Direttiva - 2006/12 : punt 42
 • Regolament - 1013/2006 : punti 1, 33, 39, 44, 57, 72
 • Regolament - 1013/2006 -A01P1 : punti 11, 27
 • Regolament - 1013/2006 -A01P2LA : punti 11, 27
 • Regolament - 1013/2006 -A02 : punt 12
 • Regolament - 1013/2006 -A02P1 : punt 42
 • Regolament - 1013/2006 -A02P3 : punt 75
 • Regolament - 1013/2006 -A02PT3 : punt 36
 • Regolament - 1013/2006 -A03P1LA : punti 13, 14, 31
 • Regolament - 1013/2006 -A03P1LB : punt 14
 • Regolament - 1013/2006 -A03P1LBPT3 : punt 13
 • Regolament - 1013/2006 -A03P1LBPT4 : punt 13
 • Regolament - 1013/2006 -A03P2 : punti 13, 15, 32, 75
 • Regolament - 1013/2006 -A03P2LB : punt 38
 • Regolament - 1013/2006 -A03PT2 : punt 36
 • Regolament - 1013/2006 -A04 : punti 13, 14, 16, 23, 29, 31, 34, 51, 74, 75
 • Regolament - 1013/2006 -A18 : punti 13, 18, 22, 23, 25, 29, 32, 34, 42, 52, 54, 56, 63, 75
 • Regolament - 1013/2006 -A18P1LA : punt 15
 • Regolament - 1013/2006 -A18P1LB : punt 15
 • Regolament - 1013/2006 -A28 : punti 74, 75
 • Regolament - 1013/2006 -A28P1 : punt 16
 • Regolament - 1013/2006 -A28P2 : punt 16
 • Regolament - 1013/2006 -A58 : punt 13
 • Regolament - 1013/2006 -A58P1 : punt 17
 • Regolament - 1013/2006 -A58P1LA : punt 71
 • Regolament - 1013/2006 -AN3A : punt 32
 • Regolament - 1013/2006 -C1 : punti 10, 47
 • Regolament - 1013/2006 -C3 : punti 10, 68
 • Regolament - 1013/2006 -C5 : punt 10
 • Regolament - 1013/2006 -C7 : punt 70
 • Regolament - 1013/2006 -C13 : punti 40, 70
 • Regolament - 1013/2006 -C15 : punti 10, 32, 42
 • Regolament - 1013/2006 -C39 : punti 10, 59
 • Regolament - 1013/2006 -N3 : punti 10, 13, 16 - 18, 32, 34, 36, 38, 42 - 45, 48, 52, 58, 63, 75
 • Regolament - 1013/2006 -N3A : punti 10, 13, 16, 17, 34, 36, 43, 44, 49, 58, 63, 68
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT1LA : punt 52
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT1LB : punt 52
 • Regolament - 1013/2006 -N3APT3LG : punti 19, 51, 55, 75
 • Regolament - 1013/2006 -N3B : punti 10, 13, 16
 • Regolament - 1013/2006 -N3PT1 : punt 37
 • Regolament - 1013/2006 -N4 : punti 16, 75
 • Regolament - 1013/2006 -N5 : punti 18, 37, 41, 75
 • Regolament - 1013/2006 -N7 : punt 15
 • Regolament - 219/2009 -A01 : punt 44
 • Regolament - 219/2009 -NPT3.9 : punt 44
 • Regolament - 664/2011 -A01 : punt 44
 • Regolament - 664/2011 -C2 : punt 44
 • Regolament - 1013/2016 -C1 : punt 40
 • Regolament - 1013/2016 -N5PT1 : punt 20
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-259/05 -N35 : punt 51
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-187/07 -N22 : punt 41
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-187/07 -N23 : punt 41
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-187/07 -N24 : punt 41
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-511/13 -N60 : punt 63
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-527/16 -N68 : punt 64
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja - Sentenza C-217/17 -N48 : punt 38


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

 • 18/10/2018

Data tal-konklużjonijiet

 • 30/01/2020

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

28/05/2020


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Informazzjoni mhux disponibbli

Isem tal-partijiet

Interseroh

Noti dwar il-kummentarji

 1. Cazet, Safia: Environnement - Classification d'un mélange de déchets de papier, Europe 2020, n° 7 Juillet, Comm. 233 (FR)Informazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Verwaltungsgericht Stuttgart - Il-Ġermanja

Suġġett

 • Ambjent
 • - Skart

Dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali msemmija

Informazzjoni mhux disponibbli

Dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali msemmija

Informazzjoni mhux disponibbli

Proċedura u riżultat

 • Rinviju għal deċiżjoni preliminari

Kulleġġ ġudikanti

cinquième chambre (Cour)

Imħallef Relatur

Lycourgos

Avukat Ġenerali

Sharpston

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

 • il-Ġermaniż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

 • l-Ingliż