A Bíróság ítélete (nagytanács), 2019. október 1‑je

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Planet49 GmbH

A Bundesgerichtshof (Németország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – 95/46/EK irányelv – 2002/58/EK irányelv – (EU) 2016/679 rendelet – Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése és a magánélet védelme – »Cookie‑k« – Az érintett hozzájárulásának fogalma – Előre bejelölt négyzettel megadott hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat

C-673/17. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
ítélet
ECLI:EU:C:2019:801
01/10/2019 Planet49
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Összefoglalás
ECLI:EU:C:2019:801
01/10/2019 Planet49
indítvány
ECLI:EU:C:2019:246
21/03/2019 Planet49
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
09/03/2018 Planet49
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.11 Jogszabályok közelítése
    4.11.11 Információs és kommunikációs technológiák
      4.11.11.01 Távközlés
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.11 Jogszabályok közelítése
    4.11.11 Információs és kommunikációs technológiák
      4.11.11.01 Távközlés
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.11 Jogszabályok közelítése
    4.11.01 A személyes adatok védelme
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.11 Jogszabályok közelítése
    4.11.11 Információs és kommunikációs technológiák
      4.11.11.01 Távközlés


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

 • 95/46 irányelv : pontok 38, 42, 43, 46, 50, 56
 • 95/46 irányelv -A01 : pont 3
 • 95/46 irányelv -A02 : pont 4
 • 95/46 irányelv -A02LH : pontok 1, 24, 36, 37, 44, 51, 57, 58, 61, 64 - 66, 71
 • 95/46 irányelv -A07 : pontok 5, 53
 • 95/46 irányelv -A07LA : pont 54
 • 95/46 irányelv -A10 : pontok 6, 76 - 78
 • 95/46 irányelv -A10LC : pont 80
 • 95/46 irányelv -A94P1 : pont 39
 • 2002/58 irányelv : pont 42
 • 2002/58 irányelv -A01 : pont 8
 • 2002/58 irányelv -A02 : pont 9
 • 2002/58 irányelv -A02LF : pontok 1, 36, 37, 44, 50, 57, 63, 65, 66, 71
 • 2002/58 irányelv -A05P3 : pontok 1, 10, 36, 37, 44, 46, 49, 50, 56, 57, 63, 65, 66, 68, 71 - 73, 75, 76, 81
 • 2002/58 irányelv -C17 : pontok 7, 49, 50
 • 2002/58 irányelv -C24 : pontok 7, 70
 • 2009/136 irányelv : pont 56
 • 679/2016 rendelet : pontok 38, 39, 41 - 43, 60
 • 679/2016 rendelet -A04 : pont 12
 • 679/2016 rendelet -A04PT11 : pontok 61, 63 - 66, 71
 • 679/2016 rendelet -A06 : pont 13
 • 679/2016 rendelet -A06P1LA : pontok 1, 36, 44, 61, 63, 65, 66, 71
 • 679/2016 rendelet -A07P4 : pontok 14, 64
 • 679/2016 rendelet -A13 : pont 76
 • 679/2016 rendelet -A13P1 : pont 15
 • 679/2016 rendelet -A13P1LE : pont 80
 • 679/2016 rendelet -A13P2 : pont 15
 • 679/2016 rendelet -A13P2LA : pont 79
 • 679/2016 rendelet -A94 : pont 16
 • 679/2016 rendelet -A94P2 : pont 42
 • 679/2016 rendelet -C32 : pontok 11, 62
 • Bíróság - A C-468/10. sz. ügyben hozott ítélet -N30 : pont 53
 • Bíróság - A C-582/14. sz. ügyben hozott ítélet -N57 : pont 53
 • Bíróság - A C-673/17. sz. ügyre vonatkozó indítvány : pontok 52, 61, 69, 74
 • Bíróság - A C-483/17. sz. ügyben hozott ítélet -N36 : pont 47
 • Bíróság - A C-496/17. sz. ügyben hozott ítélet -N38 : pont 41
 • Bíróság - A C-129/18. sz. ügyben hozott ítélet -N50 : pont 47
 • Bíróság - A C-621/18. sz. ügyben hozott ítélet -N47 : pont 48

Rendelkező rész

 • Értelmezi : 2002/58 irányelv -A02LF
 • Értelmezi : 2002/58 irányelv -A05P3
 • Értelmezi : 95/46 irányelv
 • Értelmezi : 95/46 irányelv -A02LH
 • Értelmezi : 679/2016 rendelet
 • Értelmezi : 679/2016 rendelet -A04PT11
 • Értelmezi : 679/2016 rendelet -A06P1LA

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 30/11/2017

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 21/03/2019

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

01/10/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 112., 26.03.2018., 9o.

A felek neve

Planet49

Kapcsolódó tanulmányok

Nincs információAz eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Bundesgerichtshof - Németország

Tárgy

 • Adatvédelem
 • Jogszabályok közelítése
 • Távközlés
 • A Szerződésekben foglalt elvek, célok és feladatok

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Nincs információ

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

grande chambre (Cour)

Előadó bíró

Rosas

Főtanácsnok

Szpunar

Az eljárás nyelve(i)

 • német

Az indítvány nyelve(i)

 • angol