slewo
Mål C-681/17
Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
17/05/2019 slewo
Dom
ECLI:EU:C:2019:255
27/03/2019 slewo
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2018:1041
19/12/2018 slewo
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
09/03/2018 slewo
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del)

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

 • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007), artikel 38 : punkt 32
 • FEUF, artikel 169 : punkt 32
 • Direktiv (0) -A01 : punkterna 4, 32
 • Direktiv (0) -A06P1 : punkt 5
 • Direktiv (0) -A06P1LK : punkterna 1, 24, 25
 • Direktiv (0) -A09P1 : punkterna 6, 27
 • Direktiv (0) -A12 : punkt 7
 • Direktiv (0) -A12LA : punkt 28
 • Direktiv (0) -A13P1 : punkt 8
 • Direktiv (0) -A14P2 : punkterna 9, 47
 • Direktiv (0) -A16 : punkterna 10, 27
 • Direktiv (0) -A16LE : punkterna 1, 20, 23 - 26, 29, 31, 34, 37, 40, 41, 48
 • Direktiv (0) -C3 : punkterna 3, 32
 • Direktiv (0) -C4 : punkterna 3, 32, 39
 • Direktiv (0) -C7 : punkterna 3, 32
 • Direktiv (0) -C34 : punkt 3
 • Direktiv (0) -C37 : punkterna 3, 44
 • Direktiv (0) -C47 : punkterna 3, 44, 47
 • Direktiv (0) -C49 : punkterna 3, 36
 • Domstolen - Dom i mål C-489/07 -N29 : punkt 47
 • Domstolen - Dom i mål C-34/13 -N77 : punkt 34
 • Domstolen - Dom i mål C-568/15 -N28 : punkt 32
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-681/17 : punkterna 40, 46
 • Domstolen - Dom i mål C-105/17 -N34 : punkt 32
 • Domstolen - Dom i mål C-332/17 -N23 : punkt 31
 • Domstolen - Dom i mål C-430/17 -N34 : punkt 32
 • Domstolen - Dom i mål C-430/17 -N45 : punkt 33
 • Domstolen - Dom i mål C-485/17 -N27 : punkt 31

Domslut

 • Tolkar : Direktiv (0) -A16LE

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 06/12/2017

Dag för förslag till avgörande

 • 19/12/2018

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

27/03/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 112, 26.03.2018, s.10.

Parternas namn

slewo

Kommentarer i doktrinen

 1. Orji, Uchenna Jerome: EU: Right of Withdrawal After Mattress Purchase Online and Removal of Its Protective Seal, Computer Law Review International | Computer und Recht 2019 p.53-55 (EN)
 2. Ernst, Stefan: Widerrufsrecht des Verbrauchers beim Kauf einer Matratze im Internet trotz Entfernens der Schutzfolie (‚‚slewo‘‘), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2019 p.235-236 (DE)
 3. Schirmbacher, Martin: Gesundheitschutz und Hygiene: Wann der Bruch einer Versiegelung das Widerrufsrecht im Versandhandel zum Erlöschen bringt, Betriebs-Berater 2019 p.00 (DE)
 4. Rätze, Martin: slewo // schlafen leben wohnen / Sascha Ledowski, Wettbewerb in Recht und Praxis 2019 p.590-594 (DE)
 5. Schirmbacher, Martin: Gesundheitsschutz und Hygiene: Wann der Bruch einer Versiegelung das Widerrufsrecht im Versandhandel zum Erlöschen bringt, Betriebs-Berater 2019 p.969-972 (DE)
 6. Singbartl, Jan ; Weber, Richard: Widerruf des Online-Matratzenkaufs nach Entfernen der Schutzfolie, Neue juristische Wochenschrift 2019 p.1507-1509 (DE)Analytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Bundesgerichtshof - Tyskland

Ämnesområde

 • Konsumentskydd
 • Tillnärming av lagstiftning

Förfarande och resultat

 • Begäran om förhandsavgörande
 • Begäran om förhandsavgörande : anledning saknas att döma i saken

Dömande sammansättning

sixième chambre (Cour)

Referent

Safjan

Generaladvokat

Saugmandsgaard Øe

Rättegångsspråk

 • tyska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

 • franska