Paulo Nascimento Consulting
Věc C-692/17
Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Stanovisko
ECLI:EU:C:2019:362
02/05/2019 Paulo Nascimento Consulting
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
23/02/2018 Paulo Nascimento Consulting
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 11/12/2017

Datum stanoviska

  • 02/05/2019

Datum jednání

07/02/2019

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 94, 12.03.2018, s.8

Jména účastníků řízení

Paulo Nascimento Consulting

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Supremo Tribunal Administrativo - Portugalsko

Oblast

  • Daně
  • - Daň z přidané hodnoty

Řízení a výsledek

  • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Saugmandsgaard Øe

Jednací jazyk(y)

  • portugalština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace