Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Postępowanie zainicjowane przez Allianz Vorsorgekasse AG

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof

Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Zawieranie umów o przystąpieniu do zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję pracowniczą – Zawarcie umowy wymagające zgody pracowników lub ich przedstawicieli – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 49 i 56 TFUE – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Obowiązek przejrzystości

Sprawa C-699/17


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
24/05/2019 Allianz Vorsorgekasse
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:290
04/04/2019 Allianz Vorsorgekasse
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
02/03/2018 Allianz Vorsorgekasse
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • Karta praw podstawowych UE (2007), artykuł 28 : punkt 56
 • TFUE, artykuł 49 : punkty 1, 34, 49, 52, 53, 60, 63
 • TFUE, artykuł 56 : punkty 1, 34, 49, 52, 53, 60, 63
 • Dyrektywa 2014/24 : punkty 1, 30, 33, 34, 39, 41, 45, 47 - 49
 • Dyrektywa 2014/24 -A01P2 : punkt 35
 • Dyrektywa 2014/24 -A02P1PT5 : punkt 4
 • Dyrektywa 2014/24 -A04 : punkt 5
 • Dyrektywa 2014/24 -A04LC : punkty 32, 40, 51
 • Dyrektywa 2014/24 -A05 : punkt 6
 • Dyrektywa 2014/24 -A10 : punkt 7
 • Dyrektywa 2014/24 -A10LG : punkt 31
 • Dyrektywa 2014/24 -C1 : punkt 3
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-271/08 : punkty 31, 36, 58
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-271/08 -N41 : punkt 56
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-271/08 -N47 : punkt 56
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-271/08 -N50 : punkt 57
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-358/12 -N25 : punkt 50
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-25/14 -N39 : punkt 61
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-278/14 -N20 : punkt 50
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-336/14 -N87 : punkt 62
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-298/15 : punkt 33
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-298/15 -N30 : punkt 40
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-298/15 -N33 : punkt 42
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-298/15 -N34 : punkt 43
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-298/15 -N36 : punkt 49
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-49/16 -N46 : punkt 62
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-65/17 -N40 : punkt 50

Sentencja

 • Interpretuje : TFUE, artykuł 49
 • Interpretuje : TFUE, artykuł 56

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 14/12/2017

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

04/04/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 104 od 19.03.2018, str.15

Oznaczenia stron

Allianz Vorsorgekasse

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Verwaltungsgerichtshof - Austria

Dziedzina

 • Swoboda przedsiębiorczości
 • Swobodne świadczenie usług
 • Zbliżanie ustawodawstw

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

neuvième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Šváby

Rzecznik generalny

Pitruzzella

Język(i) postępowania

 • niemiecki

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna