Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 24. listopadu 2011.

Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Cour d'appel de Bruxelles - Belgie.

Informační společnost - Autorské právo - Internet - Programy ‚peer-to-peer‘ - Poskytovatelé internetového připojení - Zavedení systému filtrování elektronických sdělení za účelem zamezení výměny souborů porušujících autorská práva - Neexistence obecné povinnosti dohledu nad přenášenými informacemi.

Věc C-70/10.


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
13/01/2012 Scarlet Extended
Rozsudek
ECLI:EU:C:2011:771
24/11/2011 Scarlet Extended
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2011:771
24/11/2011 Scarlet Extended
Stanovisko
ECLI:EU:C:2011:255
14/04/2011 Scarlet Extended
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žádost (Úř. věst.)
01/05/2010 Scarlet Extended
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

2011 I-11959

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Cour d'appel de Bruxelles - Výklad směrnic: - Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230), - Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), - Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355), - Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399), - Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací („směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“) (Úř. věst. L 201, s. 37; Zvl. vyd. 13/29, s. 514) – Zpracování údajů vyskytujících se na Internetu – Zavedení poskytovateli internetového připojení systému filtrování elektronických sdělení, in abstracto a preventivně, za účelem identifikace spotřebitelů, kteří údajně používají soubory, které porušují autorská práva a práva s nimi související – Povinnost vnitrostátního soudu uplatnit zásadu proporcionality - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – Právo na ochranu soukromí – Právo na svobodu projevu

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Listina základních práv EU (2007), článek 8 : bod 50
 • Listina základních práv EU (2007), článek 11 : bod 50
 • Listina základních práv EU (2007), článek 16 : bod 46
 • Listina základních práv EU (2007), článek 17 : bod 43
 • Směrnice 2000/31 -A15P1 : body 34, 35, 40
 • Směrnice 2001/29 -A08P3 : body 30, 32
 • Směrnice 2004/48 -A02P3LA : bod 34
 • Směrnice 2004/48 -A03 : bod 36
 • Směrnice 2004/48 -A03P1 : bod 48
 • Směrnice 2004/48 -A11 : body 30, 32
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-275/06 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-324/09 : body 31 - 33, 36

Výrok

 • Vykládá : Směrnice 2000/31
 • Vykládá : Směrnice 2001/29
 • Vykládá : Směrnice 2004/48
 • Vykládá : Směrnice 95/46
 • Vykládá : Směrnice 2002/58

Stanovisko

 • Listina základních práv EU (2007), článek 7 : body 31, 34, 69, 71, 73, 81, 108, 115
 • Listina základních práv EU (2007), článek 8 : body 31, 34, 69, 71, 73, 81, 82, 108, 115
 • Listina základních práv EU (2007), článek 11 : body 31, 34, 69, 71, 85, 86, 108, 115
 • Listina základních práv EU (2007), článek 17 : body :, 71, 90
 • Listina základních práv EU (2007), článek 52 : body 31 - 34, 36, 37, 41, 42, 69, 72, 86, 89, 92, 93, 113, 115
 • Listina základních práv EU (2007), článek 52 -P7 : body 31, 33
 • SFEU, článek 2 : bod 67
 • SEU, článek 6 : body :, 29, 83
 • Směrnice 95/46 : body 69, 70, 73, 115
 • Směrnice 95/46 -C1 : bod 70
 • Směrnice 95/46 -C2 : bod 70
 • Směrnice 95/46 -C10 : body 70, 73
 • Směrnice 95/46 -C27 : bod 70
 • Směrnice 97/66 -A05 : bod 83
 • Směrnice 2000/31 : body :, 69, 115
 • Směrnice 2000/31 -A15 : body :, 105, 112
 • Směrnice 2000/31 -A15P1 : body 70, 105
 • Směrnice 2000/31 -A121 : bod 105
 • Směrnice 2000/31 -C9 : bod 70
 • Směrnice 2000/31 -C15 : bod 83
 • Směrnice 2001/29 : body :, 69, 89, 90, 111, 115
 • Směrnice 2001/29 -A08P3 : bod 70
 • Směrnice 2001/29 -C3 : bod 90
 • Směrnice 2001/29 -C4 : bod 90
 • Směrnice 2002/22 : bod 105
 • Směrnice 2002/58 : body :, 69, 70, 73, 75, 79, 81, 83, 105, 115
 • Směrnice 2002/58 -A01P1 : bod 73
 • Směrnice 2002/58 -A05 : body :, 81, 83
 • Směrnice 2002/58 -A15 : body :, 83
 • Směrnice 2002/58 -A15P1 : bod 80
 • Směrnice 2002/58 -C1 : bod 73
 • Směrnice 2002/58 -C2 : bod 73
 • Směrnice 2002/58 -C3 : bod 70
 • Směrnice 2002/58 -C7 : bod 73
 • Směrnice 2002/58 -C10 : bod 73
 • Směrnice 2002/58 -C11 : body 70, 73
 • Směrnice 2002/58 -C24 : body 70, 73
 • Směrnice 2004/48 : body :, 69, 89, 90, 111, 115
 • Směrnice 2004/48 -A08 : bod 75
 • Směrnice 2004/48 -A09P1LA : bod 70
 • Směrnice 2004/48 -C1 : bod 90
 • Směrnice 2004/48 -C10 : bod 90
 • Směrnice 2006/24 : body 75, 77, 80
 • Směrnice 2006/24 -A04 : body 70, 80
 • Směrnice 2006/24 -A11 : bod 80
 • Směrnice 2006/24 -C9 : bod 70
 • Směrnice 2006/24 -C24 : bod 70
 • Nařízení 2004/2006 : bod 105
 • Směrnice 2009/136 -C30 : bod 105
 • Komise - Dokument KOM (jiný dokument než předloha právního předpisu) - 52000DC0890 : bod 73
 • Komise - Dokument KOM (jiný dokument než předloha právního předpisu) - 52003DC0702 : bod 1
 • Komise - Dokument KOM (jiný dokument než předloha právního předpisu) - 52008DC0465 : bod 1
 • Komise - Dokument KOM (jiný dokument než předloha právního předpisu) - 52010DC0779 : bod 1
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-55/80 : bod 91
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-169/80 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-143/83 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-294/83 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-158/86 : bod 91
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-257/86 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-46/87 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-85/87 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-92/87 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-325/91 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-92/92 : bod 91
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-143/93 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-338/95 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-354/95 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-368/95 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-177/96 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-60/00 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-465/00 : bod 73
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-78/01 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-17/03 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-6/04 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-479/04 : bod 90
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-508/04 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-402/05 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-275/06 : body 4, 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-73/07 : bod 73
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-370/07 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-550/07 : bod 67
 • Soudní dvůr - Usnesení C-557/07 : bod 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-226/08 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-340/08 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-407/08 : bod 37
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-50/09 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-57/09 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-77/09 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-92/09 : body 30, 37, 73
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-145/09 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-208/09 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-225/09 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-236/09 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-243/09 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-279/09 : body 30, 33
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-444/09 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-339/10 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-360/10 : bod 61
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-400/10 : bod 31
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-461/10 : bod 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-491/10 : bod 30


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 05/02/2010

Datum stanoviska

 • 14/04/2011

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

24/11/2011


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 113, 01.05.2010, s.20

Rozsudek: Úř. věst. C 25, 28.01.2012, s.6

Jména účastníků řízení

Scarlet Extended

Komentáře právní nauky

 1. Rüger, David ; Stadler, Arthur: Scarlet Extended: Vereinbarkeit von Internet-Blockiersystemen zum Urheberrechtsschutz mit europäischen Grundrechten, European Law Reporter 2011 p.131-132 (DE)
 2. Heidinger, Roman: Die zivilrechtliche Inanspruchnahme von Access-Providern auf Sperre urheberrechtsverletzender Webseiten, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.153-163 (DE)
 3. Manara, Cédric: Fournisseur d'accès : mise en place d'un système de filtrage, Recueil Le Dalloz 2011 p.2925 (FR)
 4. Costes, Lionel: Affaire Sabam : l'analyse de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2011 nº 77 p.31-33 (FR)
 5. Dolhar, Žiga: Filtriranje avtorskih vsebin, Pravna praksa 2011 nº 47 p.25-26 (SL)
 6. Papapanagiotou, Archontoula: Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2011 p.573-577 (EL)
 7. Benko, Radoslav: Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2011 nº 6 p.62-65 (SK)
 8. Idot, Laurence: Internet, piratage et obligations de filtrer les communications électroniques, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.44 (FR)
 9. Roth, Hans-Peter: Überwachungs- und Prüfungspflicht von Providern im Lichte der aktuellen EuGH-Rechtsprechung, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.125-128 (DE)
 10. Manara, Cédric: Le droit du commerce électronique après l'arrêt Scarlet, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.67-70 (FR)
 11. Troianiello, Antonino: La CJUE s'oppose au filtrage généralisé de l'internet, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.71-75 (FR)
 12. Guthfreund-Roland, Florence ; Marrache, Élisabeth: Arrêt Sabam : requiem pour « Hadopi 3 » ?, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 78 p.76-78 (FR)
 13. Castets-Renard, Céline: Protection du droit d'auteur confrontée aux droits fondamentaux : point trop n'en faut !, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 79 p.6-10 (FR)
 14. Spindler, Gerald: Juristenzeitung 2012 p.311-313 (DE)
 15. Rizzuto, Francesco: Injunctions against Intermediate Online Service Providers, Computer and Telecommunications Law Review 2012 p.69-73 (EN)
 16. Roux, Olivier: Le refus communautaire d'un réseau internet régulé par un filtrage général : les affaires Scarlet et Netlog, Revue de jurisprudence de droit des affaires 2012 nº 4 p.315-320 (FR)
 17. Rantou, Marianna: I evaisthiti isorropia anamesa sto dikaioma tou dimiourgou kai ta dikaiomata ton christon kai ton parochon ypiresion sto diadiktyo, Nomiko Vima 2012 p.200-202 (EL)
 18. Melis, Francesco: La Corte di giustizia Ue pone limitazioni alla tutela del copyright sulla rete, Giornale di diritto amministrativo 2012 p.632-636 (IT)
 19. Helberger, N. ; Van Hoboken, J.: (Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de Scarlet/Sabam-zaak, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.75-82 (NL)
 20. Dommering, E.J.: De zaak Scarlet/Sabam. Naar een horizontale integratie van het auteursrecht, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.49-53 (NL)
 21. Meale, Darren: SABAM v Scarlet: Of Course Filtering of the Internet is Unlawful, but this Isn't the End of the Story, European Intellectual Property Review 2012p.429-432 (EN)
 22. D'Angelo, Chiara: Corte europea di giustizia, 24 novembre 2011, C-70/10, Europa e diritto privato 2012 p.663-672 (IT)
 23. Sammarco, Pieremilio: Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di giustizia UE nel confronto tra diritti fondamentali nei casi di impiego di sistemi tecnici di filtraggio, Il diritto dell'informazione e dell'informatica 2012 p.297-305 (IT)
 24. Psychogiopoulou, Evangelia: Copyright Enforcement, Human Rights Protection and the Responsibilities of Internet Service Providers after Scarlet, European Intellectual Property Review 2012 p.552-555 (EN)
 25. Colangelo, Margherita: Internet e sistemi di filtraggio tra enforcement del diritto d'autore e tutela dei diritti fondamentali: un commento ai casi Scarlet e Netlog, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 p.580-588 (IT)
 26. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 480 (NL)
 27. Tréfigny, Pascale: Droit du numérique. Obligations et responsabilité du FAI, Recueil Le Dalloz 2012 p.2347-2348 (FR)
 28. Benabou, Valérie-Laure: Droit d'auteur et droits voisins - Échanges de fichiers au moyen de logiciels peer-to-peer - Système de filtrage des communications électroniques - Droit au respect de la vie privée, Propriétés intellectuelles 2012 nº 42 p.47-51 (FR)
 29. Van der Heijden, M.J.C. ; Kulk, S.: Intellectuele eigendom & Reclamerecht 2012 p.306-308 (NL)
 30. Kulk, Stefan ; Zuiderveen Borgesius, Frederik: Filtering for copyright enforcement in Europe after the Sabam cases, European Intellectual Property Review 2012 p.791-795 (EN)
 31. Rantou, Marianna: The growing tension between copyright and personal data protection on an online environment: The position of Internet Service Providers according to the European Court of Justice, European Journal of Law and Technology 2012 Vol.3 Issue 2 p.1-24 (EN)
 32. Kulk, Stefan ; Zuiderveen Borgesius, Frederik: Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2012 p.98-100 (NL)
 33. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.461-465 (IT)
 34. Savola, Pekka: Internet-operaattori ja perusoikeudet, Oikeustiede-Jurisprudentia 2013 p.127-221 (FI)
 35. Chavannes, Remy: Belangenafweging in het informatierecht, Mediaforum: Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2013 p.188-197 (NL)
 36. Keustermans, Jeff: On the responsibility of internet service providers and the absence of a general obligation to monitor information transmitted, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.152-157 (EN)
 37. Pecin, Suzana: Evropsko sodišče za človekove pravice vis-a-vis Sodišču Evropske unije - tehtanje med svobodo izražanja in avtorsko pravico v spletnem okolju, Pravna praksa 2017 nº 16-17 p.6-8 (SL)
 38. Ferge, Zsigmond: A szerzői jog által védett zenei mű nyilvános wifihálózaton keresztül történő letöltésre való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos felelősség kérdéseinek tisztázása, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017 2. szám p.75-107 (HU)
 39. Treppoz, Edouard: Droit européen de la propriété intellectuelle, Revue trimestrielle de droit européen 2017 n°4 p.864-868 (FR)
 40. Maisner, Martin: Filtrování ze strany ISP ve světle aktualit evropského práva, Bulletin advokacie 2017 nº 4 p.34-39 (CS)
 41. Fialová, Eva: Právo na přístup k internetu, Právník: teoreticky casopis pro otázky státu a práva 2018 nº7 p.545-557 (CS)
 42. Drobež, Eneja: Ustavnopravni vidik določenih upravičenj avtorja skozi prizmo sodobne sodne prakse, Podjetje in delo 2019 nº 3-4 p.483-505 (SL)Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Cour d'appel de Bruxelles - Belgie

Oblast

 • Svoboda usazování
 • Volný pohyb služeb
 • Sbližování právních předpisů
 • Ochrana spotřebitelů
 • Základní práva
 • Ochrana údajů

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Libellé à effacer, art. 87, § 1er

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (04/11/1950), art. 5, 6 et 53

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

troisième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Malenovský

Generální advokát

Cruz Villalón

Jednací jazyk(y)

 • francouzština

Jazyk(y) stanoviska

 • francouzština