Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 mars 2019

Abanca Corporación Bancaria SA och Bankia SA mot Alberto García Salamanca Santos m.fl.

Begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo och Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Direktiv 93/13/EEG – Artiklarna 6 och 7 – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Villkor om uppsägning av ett hypotekslån till förtida betalning – Förklaring att villkoret är delvis oskäligt – Den nationella domstolens befogenheter när ett villkor har bedömts vara oskäligt – Ersättning av det oskäliga villkoret med en nationell bestämmelse

Förenade målen C-70/17 och C-179/17


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
17/05/2019 Abanca Corporación Bancaria
Dom
ECLI:EU:C:2019:250
26/03/2019 Abanca Corporación Bancaria
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2018:724
13/09/2018 Abanca Corporación Bancaria
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
31/03/2017 Abanca Corporación Bancaria
Visa texten i pdf-format
Beslut
ECLI:EU:C:2017:227
16/03/2017 Abanca Corporación Bancaria
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del)

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

1.
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.18 Konsumentskydd
    4.18.04 Oskäliga villkor
      4.18.04.04 Verkningar av ett fastställande av att ett villkor är oskäligt


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

 • FEUF, artikel 267 : punkt 43
 • Direktiv (0) : punkterna 26, 27, 49
 • Direktiv (0) -A01P1 : punkt 5
 • Direktiv (0) -A03 : punkt 6
 • Direktiv (0) -A05 : punkt 50
 • Direktiv (0) -A05P1 : punkt 50
 • Direktiv (0) -A06 : punkterna 1, 34, 40, 45, 48, 64
 • Direktiv (0) -A06P1 : punkterna 7, 25, 27, 52, 53, 56, 57, 59
 • Direktiv (0) -A07 : punkterna 1, 34, 40, 45, 48, 54, 64
 • Direktiv (0) -A07P1 : punkt 8
 • Direktiv (0) -C24 : punkt 4
 • Domstolen - Rättegångsregler (2012) -A54 : punkt 41
 • Domstolen - Dom i mål C-83/78 -N25 : punkt 43
 • Domstolen - Dom i mål C-243/08 -N35 : punkt 52
 • Domstolen - Dom i mål C-484/08 -N27 : punkt 49
 • Domstolen - Dom i mål C-453/10 -N32 : punkt 60
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N65 : punkt 52
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N69 : punkt 54
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N73 : punkt 53
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N76 : punkt 43
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N42 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N43 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N44 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N45 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N46 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N47 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-92/11 -N48 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N40 : punkt 50
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N77 : punkt 53
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N79 : punkt 54
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N80 : punkt 56
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N81 : punkt 57
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N82 : punkt 57
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N83 : punkt 58
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N84 : punkt 58
 • Domstolen - Dom i mål C-482/13 : punkt 37
 • Domstolen - Dom i mål C-62/14 -N25 : punkt 44
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N71 : punkt 63
 • Domstolen - Dom i mål C-322/16 -N17 : punkt 44
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-70/17 : punkt 43

Domslut

 • Tolkar : Direktiv (0) -A06
 • Tolkar : Direktiv (0) -A07

Förslag till avgörande

 • EG-fördraget (Amsterdam), artikel 129 : punkt 52
 • EG-fördraget (Amsterdam), artikel 153 : punkt 52
 • FEUF, artikel 169 : punkterna 52, 53
 • FEUF, artikel 267 : punkterna 41, 42, 45, 48, 60
 • Sekundärrätt - Dokument som har offentliggjorts i EUT C - 31975Y0425(01)9 : punkt 52
 • Sekundärrätt - Dokument som har offentliggjorts i EUT C - 31975Y0425(01)9 -C2 : punkt 53
 • Sekundärrätt - Dokument som har offentliggjorts i EUT C - 31981Y0603(01)9 : punkt 53
 • Sekundärrätt - Dokument som har offentliggjorts i EUT C - 31981Y0603(01)9 -C2 : punkt 53
 • Direktiv (0) : punkterna 1 - 3, 19, 28, 48, 51, 53, 56, 89, 119, 125, 135
 • Direktiv (0) -A01P2 : punkt 7
 • Direktiv (0) -A03P1 : punkterna 8, 68
 • Direktiv (0) -A03P2 : punkt 8
 • Direktiv (0) -A04 : punkt 9
 • Direktiv (0) -A06 : punkterna 35, 40, 47, 49, 66, 88
 • Direktiv (0) -A06P1 : punkterna 10, 28, 72, 74, 75, 77 - 80, 84, 109, 110, 116, 122, 124, 136, 139
 • Direktiv (0) -A07 : punkterna 35, 40, 47, 49, 118
 • Direktiv (0) -A07P1 : punkterna 11, 110, 136, 139
 • Direktiv (0) -C1 : punkt 54
 • Direktiv (0) -C2 : punkt 54
 • Direktiv (0) -C4 : punkt 6
 • Direktiv (0) -C5 : punkt 55
 • Direktiv (0) -C6 : punkterna 55, 138
 • Direktiv (0) -C7 : punkt 55
 • Direktiv (0) -C9 : punkt 53
 • Direktiv (0) -C21 : punkterna 75, 116
 • Domstolen - Rättegångsregler (2012) -A29P1 : punkt 38
 • Domstolen - Rättegångsregler (2012) -A77 : punkt 38
 • Domstolen - Rättegångsregler (2012) -A105P1 : punkt 36
 • Kommissionen - KOM-dokument (annat än förslag till lagstiftning) - 52000DC0248 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-16/65 : punkt 42
 • Domstolen - Dom i mål C-166/73 -N3 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-166/73 -N4 : punkt 46
 • Domstolen - Dom i mål C-83/78 -N25 : punkt 43
 • Domstolen - Dom i mål C-283/81 -N21 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-338/85 : punkt 43
 • Domstolen - Beslut i mål C-69/85 -N12 : punkt 42
 • Domstolen - Dom i mål C-297/88 -N35 : punkt 43
 • Domstolen - Beslut i mål C-286/88 -N7 : punkt 42
 • Domstolen - Beslut i mål C-286/88 -N8 : punkt 44
 • Domstolen - Dom i mål C-348/89 -N42 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-83/91 -N22 : punkt 42
 • Domstolen - Dom i mål C-415/93 -N59 : punkt 43
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-240/98 -N1 : punkt 1
 • Domstolen - Dom i mål C-240/98 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-240/98 -N25 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-237/02 : punkt 68
 • Domstolen - Dom i mål C-94/04 -N25 : punkt 44
 • Domstolen - Dom i mål C-144/04 -N35 : punkt 43
 • Domstolen - Dom i mål C-212/04 -N41 : punkt 43
 • Domstolen - Dom i mål C-168/05 -N25 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-168/05 -N36 : punkt 78
 • Domstolen - Dom i mål C-168/05 -N37 : punkt 53
 • Domstolen - Dom i mål C-210/06 -N88 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-40/08 -N58 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-137/08 -N42 : punkt 70
 • Domstolen - Dom i mål C-137/08 -N44 : punkterna 67, 105
 • Domstolen - Dom i mål C-243/08 -N22 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-243/08 -N26 : punkt 53
 • Domstolen - Dom i mål C-243/08 -N32 : punkterna 66, 79
 • Domstolen - Dom i mål C-243/08 -N33 : punkterna 66, 79, 135
 • Domstolen - Dom i mål C-243/08 -N39 : punkt 70
 • Domstolen - Dom i mål C-378/08 -N32 : punkt 46
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-618/10 -N86 : punkt 76
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-618/10 -N87 : punkt 76
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-618/10 -N88 : punkt 76
 • Domstolen - Dom i mål C-188/10 -N41 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-188/10 -N42 : punkt 46
 • Domstolen - Dom i mål C-188/10 -N50 : punkt 59
 • Domstolen - Dom i mål C-453/10 -N30 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-472/10 -N22 : punkterna 67, 105
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 : punkt 73
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N39 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N40 : punkt 78
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N43 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N62 : punkt 74
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N64 : punkterna 75, 116
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N65 : punkterna 75, 116
 • Domstolen - Dom i mål C-618/10 -N69 : punkt 76
 • Domstolen - Beslut i mål C-76/10 -N62 : punkt 75
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-415/11 -N71 : punkt 68
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-415/11 -N74 : punkt 68
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-415/11 -N77 : punkt 69
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-415/11 -N78 : punkt 69
 • Domstolen - Dom i mål C-41/11 -N35 : punkt 44
 • Domstolen - Dom i mål C-180/11 -N55 : punkt 46
 • Domstolen - Dom i mål C-397/11 -N25 : punkt 78
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 : punkt 1
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N35 : punkt 44
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N41 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N66 : punkterna 67, 105
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N68 : punkt 68
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N69 : punkt 68
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N71 : punkt 70
 • Domstolen - Dom i mål C-415/11 -N73 : punkterna 69, 107
 • Domstolen - Dom i mål C-472/11 -N19 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-472/11 -N24 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-472/11 -N27 : punkt 135
 • Domstolen - Dom i mål C-472/11 -N35 : punkt 135
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N54 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N55 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N56 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N57 : punkterna 66, 75
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N58 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N59 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-488/11 -N60 : punkt 66
 • Domstolen - Dom i mål C-370/12 -N83 : punkt 42
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-482/13 -N1 : punkt 53
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 : punkterna 72, 80, 112, 119
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N81 : punkt 82
 • Domstolen - Dom i mål C-26/13 -N83 : punkt 82
 • Domstolen - Dom i mål C-42/13 -N27 : punkt 46
 • Domstolen - Dom i mål C-482/13 -N28 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-482/13 -N33 : punkt 82
 • Domstolen - Dom i mål C-689/13 -N32 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-689/13 -N33 : punkt 45
 • Domstolen - Dom i mål C-689/13 -N34 : punkt 46
 • Domstolen - Beslut i mål C-602/13 -N38 : punkt 82
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-421/14 -N85 : punkt 119
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 : punkt 69
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N57 : punkterna 67, 105
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N61 : punkt 70
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N66 : punkterna 69, 107
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N71 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N73 : punkt 118
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N74 : punkt 119
 • Domstolen - Dom i mål C-421/14 -N75 : punkt 119
 • Domstolen - Dom i mål C-154/15 : punkt 122
 • Domstolen - Dom i mål C-154/15 -N57 : punkt 75
 • Domstolen - Dom i mål C-154/15 -N60 : punkt 124
 • Domstolen - Dom i mål C-154/15 -N61 : punkt 123
 • Domstolen - Dom i mål C-154/15 -N66 : punkt 123
 • Domstolen - Dom i mål C-52/16 -N42 : punkt 43
 • Domstolen - Dom i mål C-52/16 -N48 : punkterna 45, 46
 • Domstolen - Dom i mål C-147/16 -N27 : punkt 78
 • Domstolen - Dom i mål C-186/16 -N58 : punkt 70
 • Domstolen - Dom i mål C-322/16 -N65 : punkt 42
 • Domstolen - Dom i mål C-494/16 -N20 : punkt 43


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 09/02/2017

Dag för förslag till avgörande

 • 13/09/2018

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

26/03/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Dom: EUT C 187, 03.06.2019, s.5.

Ansökan: EUT C 121, 18.04.2017, s.17.

Parternas namn

Abanca Corporación Bancaria

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Tribunal Supremo - Spanien

Ämnesområde

 • Konsumentskydd
 • Tillnärming av lagstiftning

Förfarande och resultat

 • Begäran om förhandsavgörande

Dömande sammansättning

grande chambre (Cour)

Referent

Rodin

Generaladvokat

Szpunar

Rättegångsspråk

 • spanska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

 • franska