Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO
Lieta C-766/18 P

Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Prasības pieteikums (OV)
15/02/2019 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

Informācija nav pieejama

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Informācija nav pieejama

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 05/12/2018

Secinājumu datums

  • 17/10/2019

Tiesas sēdes datums

12/09/2019

Pasludināšanas datums

Informācija nav pieejama


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 82, 04.03.2019, 11 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

  • Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums
  • - Preču zīmes

Aplūkotās valsts tiesību normas

Informācija nav pieejama

Aplūkotās starptautisko tiesību normas

Informācija nav pieejama

Tiesvedība un iznākums

  • Prasība atcelt tiesību aktu
  • Apelācija ; Apelācijas sūdzība

Tiesas sastāvs

Informācija nav pieejama

Tiesnesis referents

Informācija nav pieejama

Ģenerāladvokāts

J. Kokotes [J. Kokott]

Tiesvedības valoda(s)

  • angļu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama