GAEC Jeanningros
Věc C-785/18
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 14/12/2018

Datum stanoviska

  • 26/09/2019

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 72, 25.02.2019, s.8

Jména účastníků řízení

GAEC Jeanningros

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Conseil d'État - Francie

Oblast

  • Zemědělství a rybolov

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Comté », art. 2

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

  • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Campos Sánchez-Bordona

Jednací jazyk(y)

  • francouzština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace