Tartu vangla
Kohtuasi C-795/19
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Taotlus (ELT)
20/12/2019 Tartu vangla
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 29/10/2019

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 19, 20.01.2020, lk32

Poolte nimed

Tartu vangla

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Riigikohus - Eesti

Valdkond

  • Asutamislepingute põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded
  • Sotsiaalpoliitika

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2013. a määrus nr 12 « Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded » (Règlement du gouvernement de la République d’Estonie n° 12 du 22 janvier 2013 "prévoyant les exigences et le contrôle en matière de santé des agents pénitentiaires, ainsi que les exigences relatives au contenu et à la forme du certificat médical"), 22/01/2013

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • eesti

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub