Ligue des droits humains
Sag C-817/19
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Anmodning (EUT/EFT)
17/01/2020 Ligue des droits humains
Anmodning om præjudiciel afgørelse
31/10/2019 Ligue des droits humains
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 31/10/2019

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 36 fra 03.02.2020, s.16

Sagens parter

Ligue des droits humains

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Cour constitutionnelle - Belgien

Emne

 • område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • - Retligt samarbejde i civile sager
 • - politisamarbejde
 • - asylpolitik
 • - Indvandringspolitik
 • traktaternes principper, formål og opgaver
 • databeskyttelse
 • transport
 • grundlæggende rettigheder
 • - Chartret om grundlæggende rettigheder
 • grundlæggende rettigheder

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Loi relative au traitement des données des passagers

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig