Iberdrola Generación Nuclear
Дело C-83/18
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Искане (ОВ)
04/05/2018 Iberdrola Generación Nuclear
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 07/02/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 182 28.05.2018 г., стр.6

Име/наименование на страните

Iberdrola Generación Nuclear

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Tribunal Supremo - Испания

Област

 • Околна среда
 • Свобода на установяване
 • Свободно предоставяне на услуги
 • Сближаване на законодателствата
 • Основни права
 • - Харта на основните права

Производство и изход

 • Преюдициално запитване

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

 • испански

Език/ци на заключението

  Няма информация