Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 maart 2009.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje.

Artikelen 28 EG en 30 EG - Vrij verkeer van goederen - Richtlijn 2001/83/EG - Producten op basis van geneeskrachtige planten - Producten ingedeeld als geneesmiddelen - Producten in andere lidstaten rechtmatig vervaardigd of in handel gebracht als voedingssupplementen of dieetproducten - Begrip ‚geneesmiddel’ - Vergunning voor in handel brengen - Belemmering - Rechtvaardiging - Volksgezondheid - Bescherming van consument - Evenredigheid - Beschikking nr. 3052/95/EG - Procedure voor uitwisseling van informatie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van beginsel van vrije verkeer van goederen binnen Gemeenschap.

Zaak C-88/07.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
01/05/2009 Commissie/Spanje
Zie pdf-documenten
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2009:123
05/03/2009 Commissie/Spanje
Arrest
ECLI:EU:C:2009:123
05/03/2009 Commissie/Spanje
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2008:567
16/10/2008 Commissie/Spanje
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoekschrift (PB)
13/04/2007 Commissie/Spanje
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

2009 I-01353

Onderwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 28 EG en 30 EG – Schending van de artikelen 1 en 4 van beschikking nr. 3052/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1995 tot vaststelling van een procedure voor uitwisseling van informatie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap (PB L 321, blz. 1)

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 10 : punt 114
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 28 : punten 1, 68, 81, 82, 84, 99
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 30 : punten 1, 85, 89, 93, 99
 • Verordening 2309/93 : punt 67
 • Besluit 95/3052 : punten 106, 108, 114
 • Besluit 95/3052 -A01 : punten 1, 11, 105, 107, 109, 115, 116
 • Besluit 95/3052 -A04 : punten 1, 115, 116
 • Besluit 95/3052 -A04P2 : punt 12
 • Besluit 95/3052 -C3 : punt 10
 • Besluit 95/3052 -C4 : punt 10
 • Besluit 95/3052 -C5 : punt 10
 • Besluit 95/3052 -C6 : punt 10
 • Richtlijn 2001/83 -A01 : punt 3
 • Richtlijn 2001/83 -A01PT2 : punten 68, 71
 • Richtlijn 2001/83 -A01PT2LB : punt 74
 • Richtlijn 2001/83 -A02 : punt 67
 • Richtlijn 2001/83 -A02P1 : punt 4
 • Richtlijn 2001/83 -A02P2 : punten 4, 78, 79
 • Richtlijn 2001/83 -A06P1L1 : punten 5, 67
 • Richtlijn 2001/83 -A08 : punt 91
 • Richtlijn 2001/83 -A16BISP1LD : punt 7
 • Richtlijn 2001/83 -A16BISP1LE : punt 8
 • Richtlijn 2001/83 -A16QUATERP1LC : punt 7
 • Richtlijn 2001/83 -A16SEPTIESP1 : punt 9
 • Richtlijn 2001/83 -A16SEPTIESP2 : punt 9
 • Richtlijn 2001/83 -TIT3CH2BIS : punten 6, 91
 • Richtlijn 2001/83 : punten 72, 80
 • Richtlijn 2004/27 : punt 3
 • Hof van Justitie - Arrest C-8/74 : punt 82
 • Hof van Justitie - Arrest C-24/00 : punten 82, 86 - 89, 97, 98
 • Hof van Justitie - Arrest C-150/00 : punten 75, 87 - 89, 92, 93
 • Hof van Justitie - Arrest C-388/00 : punt 106
 • Hof van Justitie - Arrest C-192/01 : punten 82, 86 - 89
 • Hof van Justitie - Arrest C-211/03 : punten 69, 72
 • Hof van Justitie - Arrest C-432/03 : punt 106
 • Hof van Justitie - Arrest C-135/05 : punt 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-319/05 : punten 68, 69, 75, 82, 83, 86 - 89, 91 - 93
 • Hof van Justitie - Conclusie C-88/07 : punt 77
 • Hof van Justitie - Arrest C-140/07 : punten 72, 75, 79

Dictum

 • ziet op : EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 28
 • ziet op : EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 30
 • ziet op : Besluit 95/3052 -A01
 • ziet op : Besluit 95/3052 -A04

Conclusie

 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 28 : punten 1, 5, 6, 25, 44, 54
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 29 : punt 25
 • EG-Verdrag (Amsterdam), artikel 30 : punten 1, 5, 6, 46, 54
 • Richtlijn 65/65 : punt 29
 • Besluit 95/3052 : punten 7, 50
 • Besluit 95/3052 -A01 : punten 1, 51
 • Besluit 95/3052 -A04 : punt 1
 • Richtlijn 2001/83 : punten 8, 29, 31
 • Richtlijn 2001/83 -A01 : punt 11
 • Richtlijn 2001/83 -A01P2 : punt 9
 • Richtlijn 2001/83 -A06P1 : punt 12
 • Richtlijn 2001/83 -A16BIS : punt 13
 • Richtlijn 2004/24 : punten 11, 13
 • Richtlijn 2004/27 : punt 9
 • Verordening 1901/2006 : punt 12
 • Hof van Justitie - Arrest C-227/82 : punten 29, 48
 • Hof van Justitie - Arrest C-60/89 : punten 36, 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-112/89 : punten 35, 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-290/90 : punten 2, 35, 36, 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-387/99 : punten 48, 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-150/00 : punten 48, 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-388/00 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-192/01 : punten 48, 49
 • Hof van Justitie - Arrest C-211/03 : punt 36
 • Hof van Justitie - Arrest C-432/03 : punten 47, 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-319/05 : punten 2, 34 - 36, 41


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 15/02/2007

Datum van de conclusie

 • 16/10/2008

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/03/2009


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 95 van 28.04.2007, blz.22

Arrest: PB C 102 van 01.05.2009, blz.3

Naam van de partijen

Commissie/Spanje

Rechtsgeleerde noten

 1. Romero Melchor, Sebastián ; Carmona Botana, Patricia M.: Complementos alimenticios: Algunas reflexiones sobre el Asunto C-88/07 Comisión contra España, Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 43 p.25-34
 2. Mayoral Jerravidas, Agustín: Reseña de jurisprudencia del TJCE. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), Revista de Derecho Alimentario 2009 nº 46 p.14-15
 3. Gorny, Dietrich ; Meier, Christian X.: Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2009 p.344-349
 4. Rigaux, Anne: Médicaments par fonction, Europe 2009 Mai Comm. nº 185 p.13-15
 5. Cortés Martín, José Manuel: Jurisprudencia del TJCE, Enero-Abril 2009, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2009 p.665-726Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

 • Vrij verkeer van goederen
 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Beroep wegens niet-nakoming : toewijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Mazák

Procestaal/Procestalen

 • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans