Bajratari
Kohtuasi C-93/18
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:512
19/06/2019 Bajratari
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
13/04/2018 Bajratari
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 09/02/2018

Ettepaneku kuupäev

  • 19/06/2019

Kohtuistungi kuupäev

24/01/2019

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 152, 30.04.2018, lk14

Poolte nimed

Bajratari

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Court of Appeal in Northern Ireland - Ühendkuningriik

Valdkond

  • Liidu kodakondsus
  • - Sisenemis- ja viibimisõigus

Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Szpunari

Kohtumenetluse keel(ed)

  • inglise

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub