Bajratari
Vec C-93/18
Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Návrhy
ECLI:EU:C:2019:512
19/06/2019 Bajratari
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žiadosť (Ú. v.)
13/04/2018 Bajratari
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

  • 09/02/2018

Dátum návrhov

  • 19/06/2019

Dátum pojednávania

24/01/2019

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 152 z 30.04.2018 s.14

Mená účastníkov konania

Bajratari

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Court of Appeal in Northern Ireland - Spojené kráľovstvo

Oblasť

  • Občianstvo Únie
  • - Právo na vstup a pobyt

Konanie a výsledok

  • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rozhodovacie zloženie

Nedostupná informácia

Sudca spravodajca

Nedostupná informácia

Generálny advokát

Szpunar

Jazyk(y) konania

  • angličtina

Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia