A Bíróság ítélete (második tanács), 2016. március 10.

Flight Refund Ltd kontra Deutsche Lufthansa AG

A Kúria által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai fizetési meghagyásos eljárás – 1896/2006/EK rendelet – 17. és 20. cikk – A kötelezettnek az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondása folytán perré alakult eljárás lefolytatására illetékes bíróság kijelölése érdekében eljáró bíróság kötelezettségei – Az európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságának joghatósága – 44/2001/EK rendelet – Légi járatok késése miatti, a 261/2004/EK rendelet szerinti kártalanításhoz való jogra alapított igény

C-94/14. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
15/04/2016 Flight Refund
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2016:148
10/03/2016 Flight Refund
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2016:148
10/03/2016 Flight Refund
indítvány
ECLI:EU:C:2015:723
22/10/2015 Flight Refund
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
25/04/2014 Flight Refund
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
3 Jogviták
  3.04 Előzetes döntéshozatal
    3.04.01 A Bírósághoz fordulás
      3.04.01.03 A nemzeti bíróság kizárólagos hatásköre az előzetes döntéshozatalra utalásnál
3 Jogviták
  3.04 Előzetes döntéshozatal
    3.04.02 A Bíróság hatásköre
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.07 Közlekedés
    4.07.05 Légi közlekedés
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.06 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
    4.06.02 Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
      4.06.02.07 Európai fizetési meghagyásos eljárás
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.06 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
    4.06.02 Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
      4.06.02.07 Európai fizetési meghagyásos eljárás
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.06 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
    4.06.02 Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
      4.06.02.07 Európai fizetési meghagyásos eljárás
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.06 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
    4.06.02 Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
      4.06.02.07 Európai fizetési meghagyásos eljárás


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

 • Értelmezi : 1896/2006 rendelet -A20
 • Értelmezi : 1896/2006 rendelet -A26
 • Értelmezi : 44/2001 rendelet

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 27/02/2014

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 22/10/2015

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

10/03/2016


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 156., 02.05.2016., 3o.

Kérelem/kereset: HL C 142., 12.05.2014., 22o.

A felek neve

Flight Refund

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Skubic, Zoran: Zapleti pri uporabi prava EU v primeru zamude letalskega prevoznika, Pravna praksa 2016 nº 14 p.25-26 (SL)
 2. Nourissat, Cyril: Procédure européenne d'injonction de payer, Procédures 2016 nº 5 p.20-21 (FR)
 3. Idot, Laurence: Place du droit national, Europe 2016 Mai Comm. nº 5 p.31-32 (FR)
 4. Gruber, Urs Peter: Die Überleitung eines europäischen Mahnverfahrens in ein Erkenntnisverfahren, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2017 p.259-262 (DE)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Kúria - Magyarország

Tárgy

 • a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
 • - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
 • Közlekedés

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

HU - A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 29-37. §, 40. §, 43. §, 45. §, 46. §, 121. §, 130. §, 157. § A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény 38. §, 59. § A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény 19, 22, 29 és 33. cikkei

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

deuxième chambre (Cour)

Előadó bíró

Ilešič

Főtanácsnok

Sharpston

Az eljárás nyelve(i)

 • magyar

Az indítvány nyelve(i)

 • angol