Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Lieta T-105/18
Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
26/04/2019 Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:194
26/03/2019 Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (informācija)
ECLI:EU:T:2019:194
26/03/2019 Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Prasības pieteikums (OV)
23/03/2018 Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums - daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.00 Vispārīgi
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.01 Konkrētā sabiedrības daļa
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.02 Preču vai pakalpojumu līdzība
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.02 Preču vai pakalpojumu līdzība
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.03 Preču zīmju līdzība
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.07 Pārbaudīti apzīmējumi
          4.11.03.02.07.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
            4.11.03.02.07.02.01 Reģistrācijai pieteiktas vārdiskas preču zīmes


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • Regula 207/2009 :. punkts 1
 • Regula 207/2009 -A08P1 :. punkts 6
 • Regula 207/2009 -A08P1LB :. punkti 5, 16
 • Regula 207/2009 -A08P5 :. punkti 5, 6
 • Regula 1001/2017 -A08P1LB :. punkti 19, 22, 24, 25, 111
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-156/01 :. punkti 69, 79, 81
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-220/09 -N21 :. punkts 39
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-408/09 -N38 :. punkts 32
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-224/11 -N34 :. punkts 43
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-372/11 -N21 :. punkts 23
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-372/11 -N22 :. punkts 24
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-504/11 -N44 :. punkts 55
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-557/14 -N61 :. punkts 106
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-8/15 -N36 :. punkts 107
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-8/15 -N38 :. punkts 109
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-681/15 -N39 :. punkts 65
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-681/15 -N59 :. punkts 93
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-681/15 -N67 :. punkts 103
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-652/17 -N39 :. punkts 66

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 22/02/2018

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

26/03/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 164, 13.05.2019, 46 lpp.

Lūgums: OV C 134, 16.04.2018, 37 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Deray/EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

 • Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums
 • - Preču zīmes

Tiesvedība un iznākums

 • Prasība atcelt tiesību aktu : noraidījums pēc būtības

Tiesas sastāvs

deuxième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Kosteira

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

 • angļu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama