Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2019. gada 26. jūnijs

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju

Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdisku preču zīmju “200 PANORAMICZNYCH”, “300 PANORAMICZNYCH”, “400 PANORAMICZNYCH”, “500 PANORAMICZNYCH” un “1000 PANORAMICZNYCH” reģistrācijas pieteikumi – Absolūti atteikuma pamati – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība – Regulas 2017/1001 7. panta 3. punkts – Nepareizas pilnvaru izmantošanas neesamība

Apvienotās lietas T-117/18 līdz T-121/18Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
23/08/2019 Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:447
26/06/2019 Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Prasības pieteikums (OV)
06/04/2018 Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.01 Absolūts atteikuma pamatojums
        4.11.03.01.03 Aprakstošas preču zīmes
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.01 Absolūts atteikuma pamatojums
        4.11.03.01.03 Aprakstošas preču zīmes
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.01 Absolūts atteikuma pamatojums
        4.11.03.01.12 Atšķirtspējas iegūšana izmantošanas rezultātā
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.03 Apelācijas process
          4.11.03.04.03.02 Prasība Savienības tiesā
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.00 Vispārīgi
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.00 Vispārīgi


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • LESD, pants 36 :. punkti 25, 131, 133
 • LESD, pants 118 :. punkti 25, 131
 • LESD, pants 118 -L1 :. punkts 131
 • Direktīva 2008/95 :. punkts 95
 • Regula 207/2009 :. punkts 1
 • Regula 207/2009 -A07P1LB :. punkti 4, 6
 • Regula 207/2009 -A07P1LC :. punkti 4, 6
 • Regula 207/2009 -A63 :. punkts 8
 • Regula 1001/2017 :. punkti 99, 105, 114, 116, 124, 130
 • Regula 1001/2017 -A04 :. punkti 126, 127
 • Regula 1001/2017 -A04LA :. punkts 25
 • Regula 1001/2017 -A07 :. punkti 126, 127, 129
 • Regula 1001/2017 -A07P1 :. punkts 115
 • Regula 1001/2017 -A07P1LB :. punkti 16, 72
 • Regula 1001/2017 -A07P1LC :. punkti 12, 13, 16, 20, 23, 25, 30, 32 - 35, 72, 108, 123, 128, 132
 • Regula 1001/2017 -A07P2 :. punkts 31
 • Regula 1001/2017 -A07P3 :. punkti 12, 15, 16, 20, 23, 25, 72, 73, 77, 108, 128, 132, 135
 • Regula 1001/2017 -A14 :. punkti 25, 131, 133
 • Regula 1001/2017 -A72 :. punkts 19
 • Regula 1001/2017 -A72P2 :. punkts 102
 • Tiesa - Spriedums lietā C-108/97 -N49 :. punkts 75
 • Tiesa - Spriedums lietā C-108/97 -N52 :. punkts 74
 • Tiesa - Spriedums lietā C-299/99 :. punkts 63
 • Tiesa - Spriedums lietā C-299/99 -N65 :. punkts 89
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-359/99 -N33 :. punkts 57
 • Tiesa - Spriedums lietā C-104/00 -N40 :. punkts 31
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-34/00 -N38 :. punkts 37
 • Tiesa - Spriedums lietā C-473/01 -N33 :. punkts 40
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-399/02 -N42 :. punkts 74
 • Tiesa - Spriedums lietā C-353/03 :. punkts 67
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-262/04 -N61 :. punkts 74
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-262/04 -N63 :. punkts 75
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-262/04 -N64 :. punkts 76
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-346/04 -N19 :. punkts 19
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-339/05 -N29 :. punkts 32
 • Tiesa - Spriedums lietā C-542/07 -N49 :. punkts 73
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-344/07 -N18 :. punkts 30
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-344/07 -N20 :. punkts 30
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-329/09 -N20 :. punkts 41
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/10 -N56 :. punkts 44
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/10 -N73 :. punkts 110
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/10 -N74 :. punkts 110
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/10 -N75 :. punkts 111
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/10 -N76 :. punkts 112
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/10 -N77 :. punkts 113
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-7/10 -N42 :. punkts 74
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-7/10 -N43 :. punkts 75
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-7/10 -N44 :. punkts 76
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-7/10 -N45 :. punkts 74
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-565/10 -N27 :. punkti 95, 104
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-565/10 -N28 :. punkts 105
 • Tiesa - Spriedums lietā C-311/11 -N49 :. punkts 42
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-328/11 -N16 :. punkts 33
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-338/11 -N45 :. punkts 73
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-492/11 -N34 :. punkts 122
 • Tiesa - Spriedums lietā C-12/12 -N27 :. punkts 91
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-315/12 -N27 :. punkts 19
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-387/13 -N45 :. punkts 47
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-387/13 -N46 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-215/14 -N64 :. punkts 92
 • Tiesa - Spriedums lietā C-215/14 -N65 :. punkts 93
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-588/14 -N38 :. punkts 36
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-654/14 -N57 :. punkti 114, 130
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-811/14 -N41 :. punkts 103
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-79/15 -N17 :. punkts 34
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-89/15 -N14 :. punkts 32
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-315/15 -N31 :. punkts 35
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-105/16 -N78 :. punkts 121
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-332/16 -N26 :. punkts 127
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-704/16 -N75 :. punkts 73
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-798/16 -N49 :. punkts 81
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-798/16 -N50 :. punkts 82

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 20/02/2018

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

26/06/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 142, 23.04.2018, 58 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

 • Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums
 • - Preču zīmes

Tiesvedība un iznākums

 • Prasība atcelt tiesību aktu

Tiesas sastāvs

huitième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Pasers

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

 • poļu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama