Fortischem v. Komise
Věc T-121/15
Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Usnesení
ECLI:EU:T:2017:648
13/09/2017 Fortischem v. Komise
Žaloba (Úř. věst.)
08/05/2015 Fortischem v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 06/03/2015

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

10/04/2019

Datum vyhlášení

Nedostupná informace


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 178, 01.06.2015, s.15

Jména účastníků řízení

Fortischem v. Komise

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Hospodářská soutěž
  • - Podpory poskytované státy

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost

Soudní kolegium

Nedostupná informace

Soudce zpravodaj

Nedostupná informace

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace