Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta), 2019. gada 20. marts

Prim, SA pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju

Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “PRIMED” – Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “PRIM S.A.”, “PRiM, S.A.” “SUMINISTROS MEDICOS” un “GRUPO PRiM” – Agrāku preču zīmju faktiska izmantošana – Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. un 3. punkts) – Tiesības tikt uzklausītam – Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums (tagad Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkta otrais teikums) – Pierādījumu sniegšana pirmo reizi apelācijas padomē – Apelācijas padomes rīcības brīvība – Jaunu vai papildu pierādījumu kvalifikācija – Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts (tagad Regulas 2017/1001 95. panta 2. punkts)

Lieta T-138/17Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
12/04/2019 Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:174
20/03/2019 Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (informācija)
ECLI:EU:T:2019:174
20/03/2019 Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Prasības pieteikums (OV)
07/04/2017 Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums - daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.04 Procesa noteikumi
          4.11.03.04.04.06 Tiesības uz aizstāvību
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.03 Apelācijas process
          4.11.03.04.03.01 Apelācijas sūdzība Apelāciju padomēs
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.03 Apelācijas process
          4.11.03.04.03.02 Prasība Savienības tiesā
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.03 Apelācijas process
          4.11.03.04.03.02 Prasība Savienības tiesā
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.03 Apelācijas process
          4.11.03.04.03.02 Prasība Savienības tiesā


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • ES pamattiesību harta (2007. gads), 41. pants -P2LA :. punkts 25
 • Regula 40/94 :. punkts 1
 • Regula 2868/95 -A01R40P6 :. punkti 30, 33, 49, 51, 52
 • Regula 207/2009 -A08P1LB :. punkti 6, 64
 • Regula 207/2009 -A42P2 :. punkts 16
 • Regula 207/2009 -A42P3 :. punkts 16
 • Regula 207/2009 -A53P1LA :. punkti 6, 49
 • Regula 207/2009 -A57P1 :. punkts 51
 • Regula 207/2009 -A57P2 :. punkti 8, 16, 29, 32, 33, 35, 38, 56, 57
 • Regula 207/2009 -A57P3 :. punkti 8, 16, 29, 32, 33, 35
 • Regula 207/2009 -A63P2 :. punkts 53
 • Regula 207/2009 -A65P2 :. punkts 67
 • Regula 207/2009 -A65P3 :. punkti 62, 67
 • Regula 207/2009 -A65P6 :. punkts 68
 • Regula 207/2009 -A75 :. punkti 16, 24, 25, 31, 42, 44, 45, 61
 • Regula 207/2009 -A75P2 :. punkti 49, 51
 • Regula 207/2009 -A75P3 :. punkti 49, 51
 • Regula 207/2009 -A76P2 :. punkti 46, 47, 52
 • Regula 207/2009 -A78 :. punkts 53
 • Regula 207/2009 -C10 :. punkts 29
 • Regula 1430/2017 -A10P3 :. punkts 58
 • Regula 1430/2017 -A10P7 :. punkts 58
 • Regula 1430/2017 -A19P1 :. punkts 58
 • Tiesa - Spriedums lietā C-29/05 -N49 :. punkts 48
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-542/10 -N72 :. punkts 27
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-378/13 -N56 :. punkts 63
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-129/15 -N14 :. punkts 67
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-240/15 -N61 :. punkts 26
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-399/15 -N16 :. punkts 68
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-473/15 -N59 :. punkts 42
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-473/15 -N72 :. punkts 44
 • Tiesa - Spriedums lietā C-418/16 -N48 :. punkts 46
 • Tiesa - Spriedums lietā C-418/16 -N49 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-418/16 -N53 :. punkts 50
 • Tiesa - Spriedums lietā C-418/16 -N54 :. punkts 51
 • Tiesa - Spriedums lietā C-418/16 -N55 :. punkts 52
 • Tiesa - Spriedums lietā C-634/16 -N38 :. punkts 53
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-29/17 -N76 :. punkts 28

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 28/02/2017

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

20/03/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 155, 06.05.2019, 39 lpp.

Lūgums: OV C 129, 24.04.2017, 29 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

 • Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums
 • - Preču zīmes

Aplūkotās valsts tiesību normas

Informācija nav pieejama

Aplūkotās starptautisko tiesību normas

Informācija nav pieejama

Tiesvedība un iznākums

 • Prasība atcelt tiesību aktu : iegūšana
 • Prasība atcelt tiesību aktu : noraidījums pēc būtības

Tiesas sastāvs

septième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Markulli

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

 • angļu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama