Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júla 2011

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV a i. v. Európska komisia

Hospodárska súťaž – Kartely – Trh montáže a údržby výťahov a eskalátorov – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Manipulovanie verejných obchodných súťaží – Rozdelenie trhov – Určenie cien

Veci T-144/07, T-147/07 až T-150/07 a T-154/07Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok (Ú. v.)
25/08/2011 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Pozri dokumenty pdf
Rozsudok
ECLI:EU:T:2011:364
13/07/2011 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Rozsudok (Abstrakt)
ECLI:EU:T:2011:364
13/07/2011 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Žaloba (Ú. v.)
07/07/2007 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

2011 II-05129

Predmet

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 512, konečné znenie, z 21. februára 2007 v konaní podľa článku 81 ES (vec COMP/E-1/38.823 – PO/Elevators and Escalators) o karteli v oblasti montáže a údržby výťahov a eskalátorov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku týkajúceho sa manipulácie pri verejnom zaobstarávaní, rozdelenia trhov, určovania cien, prideľovania projektov a s nimi súvisiacich zmlúv a výmeny informácií, ako aj subsidiárne zníženie pokuty uloženej žalobkyni

Schéma členenia

1.
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.01 Dohody
      4.08.01.01 Zákaz dohôd
        4.08.01.01.03 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.02 Dominantné postavenie
      4.08.02.05 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.01 Dohody
      4.08.01.01 Zákaz dohôd
        4.08.01.01.03 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.01 Rozdelenie právomocí medzi Komisiu a orgány členských štátov
7 Všeobecné a záverečné ustanovenia
  7.05 Jazykový režim
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
2 Inštitucionálny rámec Európskej únie
  2.05 Právne akty Únie
    2.05.06 Odôvodnenie
3 Súdne konania
  3.08 Procesné pravidlá
    3.08.06 Dokazovanie a opatrenia na zabezpečenie priebehu konania
1 Právny poriadok Európskej únie
  1.04 Základné práva
    1.04.03 Základné práva
      1.04.03.50 Ne bis in idem
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.04 Ne bis in idem
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.05 Legitímna dôvera
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.04 Zhovievavosť
            4.08.03.03.04.04.00 Všeobecné ustanovenia
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základná suma
            4.08.03.03.04.02.02 Základná suma podľa usmernení z roku 1998
              4.08.03.03.04.02.02.01 Všeobecná východisková suma
                4.08.03.03.04.02.02.01.01 Povaha porušenia
                  4.08.03.03.04.02.02.01.01.01 Veľmi závažné porušenie
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základná suma
            4.08.03.03.04.02.02 Základná suma podľa usmernení z roku 1998
              4.08.03.03.04.02.02.01 Všeobecná východisková suma
                4.08.03.03.04.02.02.01.01 Povaha porušenia
                  4.08.03.03.04.02.02.01.01.01 Veľmi závažné porušenie
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základná suma
            4.08.03.03.04.02.02 Základná suma podľa usmernení z roku 1998
              4.08.03.03.04.02.02.01 Všeobecná východisková suma
                4.08.03.03.04.02.02.01.00 Všeobecné ustanovenia
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.08 Súdne preskúmanie
          4.08.03.03.08.02 4.08.03.03.08.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základná suma
            4.08.03.03.04.02.02 Základná suma podľa usmernení z roku 1998
              4.08.03.03.04.02.02.03 Odstrašujúce zvýšenie
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základnej sumy
            4.08.03.03.04.03.02 Priťažujúce okolnosti podľa usmernení z roku 1998 a z roku 2006
              4.08.03.03.04.03.02.02 Recidíva
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.04 Zhovievavosť
            4.08.03.03.04.04.03 Čiastočné oslobodenie
              4.08.03.03.04.04.03.03 Pridaná hodnota dôkazov
                4.08.03.03.04.04.03.03.02 Oznámenie z roku 2002
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základnej sumy
            4.08.03.03.04.03.01 Poľahčujúce okolnosti podľa usmernení z roku 1998 a z roku 2006
              4.08.03.03.04.03.01.00 Všeobecné ustanovenia
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.00 Všeobecné ustanovenia
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.04 Zhovievavosť
            4.08.03.03.04.04.03 Čiastočné oslobodenie
              4.08.03.03.04.04.03.03 Pridaná hodnota dôkazov
                4.08.03.03.04.04.03.03.02 Oznámenie z roku 2002
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.05 Legitímna dôvera
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základnej sumy
            4.08.03.03.04.03.01 Poľahčujúce okolnosti podľa usmernení z roku 1998 a z roku 2006
              4.08.03.03.04.03.01.07 Účinná spolupráca v konaní mimo pôsobnosti oznámenia o zhovievavosti
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.02 Zásada proporcionality
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základnej sumy
            4.08.03.03.04.03.01 Poľahčujúce okolnosti podľa usmernení z roku 1998 a z roku 2006
              4.08.03.03.04.03.01.07 Účinná spolupráca v konaní mimo pôsobnosti oznámenia o zhovievavosti
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.04 Zhovievavosť
            4.08.03.03.04.04.00 Všeobecné ustanovenia
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.01 Rovnosť zaobchádzania
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základnej sumy
            4.08.03.03.04.03.05 Maximálna suma
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.05 Dodržiavanie všeobecných zásad a základných práv
          4.08.03.03.05.02 Zásada proporcionality
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Pokuty ukladané Komisiou
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušenie článkov 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ (články 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základná suma
            4.08.03.03.04.02.02 Základná suma podľa usmernení z roku 1998
              4.08.03.03.04.02.02.02 Váženie východiskovej sumy


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Výrok

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 07/05/2007

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

13/07/2011


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrhy: Ú. v. C 155 z 07.07.2007 s.29

Rozsudok: Ú. v. C 211 z 16.07.2011 s.45

Mená účastníkov konania

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia

Poznámky právnej vedy

 1. Plank, René: European Commission: The elevators and escalators cartels, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2007 p.25-30
 2. Idot, Laurence: Cartels, groupes de sociétés et récidive, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
 3. Van den Berg, P. ; Pliego Selie, A.: Aansprakelijkheid moeder en recidive. Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.1-10Procesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

 • Hospodárska súťaž
 • - Kartely

Konanie a výsledok

 • Žaloba o neplatnosť : zamietnutie vo veci samej
 • Žaloba o neplatnosť : získanie
 • Návrh na vykonanie dôkazných prostriedkov : zamietnutie vo veci samej
 • Žaloba proti sankcii : získanie

Rozhodovacie zloženie

huitième chambre (Tribunal)

Sudca spravodajca

Martins Ribeiro

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

 • holandčina, nemčina

Jazyk(y) návrhov

  Nedostupná informácia