Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júla 2011

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV a i. v. Európska komisia

Hospodárska súťaž – Kartely – Trh montáže a údržby výťahov a eskalátorov – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Manipulovanie verejných obchodných súťaží – Rozdelenie trhov – Určenie cien

Veci T-144/07, T-147/07 až T-150/07 a T-154/07Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok (Ú. v.)
25/08/2011 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Pozri dokumenty pdf
Rozsudok
ECLI:EU:T:2011:364
13/07/2011 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Rozsudok (Abstrakt)
ECLI:EU:T:2011:364
13/07/2011 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Žaloba (Ú. v.)
07/07/2007 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

2011 II-05129

Predmet

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 512, konečné znenie, z 21. februára 2007 v konaní podľa článku 81 ES (vec COMP/E-1/38.823 – PO/Elevators and Escalators) o karteli v oblasti montáže a údržby výťahov a eskalátorov v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku týkajúceho sa manipulácie pri verejnom zaobstarávaní, rozdelenia trhov, určovania cien, prideľovania projektov a s nimi súvisiacich zmlúv a výmeny informácií, ako aj subsidiárne zníženie pokuty uloženej žalobkyni

Schéma členenia

1.
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.01 Dohody
      4.08.01.01 Zákaz dohôd
        4.08.01.01.03 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.02 Dominantné postavenie
      4.08.02.05 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.01 Dohody
      4.08.01.01 Zákaz dohôd
        4.08.01.01.03 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.01 Rozdelenie právomocí medzi Komisiu a orgány členských štátov
7 Všeobecné a záverečné ustanovenia
  7.05 Jazykový režim
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.00 Pravidlá hospodárskej súťaže Únie
      4.08.00.06 Pojem podniku
2 Inštitucionálny rámec Európskej únie
  2.05 Právne akty Únie
    2.05.06 Odôvodnenie
3 Súdne konania
  3.08 Procesné pravidlá
    3.08.06 Dokazovanie a opatrenia na zabezpečenie priebehu konania
1 Právny poriadok Európskej únie
  1.04 Základné práva
    1.04.03 Základné práva
      1.04.03.50 Ne bis in idem
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.04
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.05
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.04 null
            4.08.03.03.04.04.00
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.02 null
            4.08.03.03.04.02.02 null
              4.08.03.03.04.02.02.01 null
                4.08.03.03.04.02.02.01.01 null
                  4.08.03.03.04.02.02.01.01.01
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.02 null
            4.08.03.03.04.02.02 null
              4.08.03.03.04.02.02.01 null
                4.08.03.03.04.02.02.01.01 null
                  4.08.03.03.04.02.02.01.01.01
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.02 null
            4.08.03.03.04.02.02 null
              4.08.03.03.04.02.02.01 null
                4.08.03.03.04.02.02.01.00
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.08 null
          4.08.03.03.08.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.02 null
            4.08.03.03.04.02.02 null
              4.08.03.03.04.02.02.03
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.03 null
            4.08.03.03.04.03.02 null
              4.08.03.03.04.03.02.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.04 null
            4.08.03.03.04.04.03 null
              4.08.03.03.04.04.03.03 null
                4.08.03.03.04.04.03.03.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.03 null
            4.08.03.03.04.03.01 null
              4.08.03.03.04.03.01.00
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.00
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.04 null
            4.08.03.03.04.04.03 null
              4.08.03.03.04.04.03.03 null
                4.08.03.03.04.04.03.03.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.05
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.03 null
            4.08.03.03.04.03.01 null
              4.08.03.03.04.03.01.07
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.03 null
            4.08.03.03.04.03.01 null
              4.08.03.03.04.03.01.07
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.04 null
            4.08.03.03.04.04.00
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.01
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.03 null
            4.08.03.03.04.03.05
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.05 null
          4.08.03.03.05.02
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.08 Hospodárska súťaž
    4.08.03 Vykonanie pravidiel hospodárskej súťaže
      4.08.03.03 Vykonanie vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž
        4.08.03.03.04 null
          4.08.03.03.04.02 null
            4.08.03.03.04.02.02 null
              4.08.03.03.04.02.02.02


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Výrok

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 07/05/2007

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

13/07/2011


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrhy: Ú. v. C 155 z 07.07.2007 s.29

Rozsudok: Ú. v. C 211 z 16.07.2011 s.45

Mená účastníkov konania

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Komisia

Poznámky právnej vedy

 1. Plank, René: European Commission: The elevators and escalators cartels, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2007 p.25-30
 2. Idot, Laurence: Cartels, groupes de sociétés et récidive, Europe 2011 Octobre Comm. nº 10 p.34-36
 3. Van den Berg, P. ; Pliego Selie, A.: Aansprakelijkheid moeder en recidive. Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.1-10Procesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

 • Hospodárska súťaž
 • - Kartely

Konanie a výsledok

 • Žaloba o neplatnosť : zamietnutie vo veci samej
 • Žaloba o neplatnosť : získanie
 • Návrh na vykonanie dôkazných prostriedkov : zamietnutie vo veci samej
 • Žaloba proti sankcii : získanie

Rozhodovacie zloženie

huitième chambre (Tribunal)

Sudca spravodajca

Martins Ribeiro

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

 • holandčina, nemčina

Jazyk(y) návrhov

  Nedostupná informácia