Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.7.2017

FV vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-153/17 AJ


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Määräys
ECLI:EU:T:2017:561
20/07/2017 FV v. neuvosto
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 08/03/2017

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

20/07/2017


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Tietoja ei ole saatavilla

Asianosaisten nimet

FV v. neuvosto

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

  • Menettelymääräykset

Kyseessä olevat kansallisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Kyseessä olevat kansainvälisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Oikeusapu : myöntäminen

Ratkaisukokoonpano

président du Tribunal (Tribunal)

Esittelevä tuomari

Jaeger

Julkisasiamies

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • ranska

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla