Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 18. května 2017

RW v. Evropská komise

Řízení o předběžných opatřeních – Veřejná služba – Úředníci – Nucený odchod na dovolenou a do důchodu – Důchodový věk – Článek 42c služebního řádu – Návrh na odklad vykonatelnosti – Fumus boni juris – Naléhavost – Zvážení zájmů

Věc T-170/17 RNa začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
14/06/2019 RW v. Komise
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:309
08/05/2019 RW v. Komise
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Usnesení (Úř. věst.)
30/06/2017 RW v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Usnesení
ECLI:EU:T:2017:351
18/05/2017 RW v. Komise
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Usnesení (Informace)
ECLI:EU:T:2017:351
18/05/2017 RW v. Komise
Žaloba (Úř. věst.)
05/05/2017 RW v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí – část „informace o nezveřejněných rozhodnutích“)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.01 Podmínky přípustnosti
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
9 Veřejná služba
  9.09 Postavení úředníka v rámci administrativy
    9.09.05 Volno ze služebních důvodů
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Listina základních práv EU (2007), článek 15 : bod 38
 • SFEU, článek 256 -P1 : bod 21
 • SFEU, článek 278 : bod 21
 • SFEU, článek 279 : bod 21
 • Služební řád úředníků ES -A35 : bod 46
 • Služební řád úředníků ES -A42QUATER : body 37 - 40, 68, 69
 • Služební řád úředníků ES -A47 : body 37, 66, 83
 • Služební řád úředníků ES -A50 : body 65, 66
 • Služební řád úředníků ES -A52 : body 37, 44, 66
 • Služební řád úředníků ES -A52A1 : body 36, 38
 • Služební řád úředníků ES -N8A22P1 : body 38, 44, 50
 • Služební řád úředníků ES -N8A23P1 : bod 36
 • Sekundární právo - Interní akt orgánů - 32015Q0423(01) -A156P4 : body 22, 25

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 20/03/2017

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

18/05/2017


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Usnesení: Úř. věst. C 231, 17.07.2017, s.26

Jména účastníků řízení

RW v. Komise

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců

Řízení a výsledek

 • Žaloby úředníků
 • Návrh na odklad vykonatelnosti nebo návrh na předběžná opatření : Pořízení

Soudní kolegium

président du Tribunal (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Jaeger

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • francouzština

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace