Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 19 września 2019 r.

WhiteWave Services, Inc. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Sprawa T-176/17


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok
ECLI:EU:T:2019:625
19/09/2019 Sequel Naturals przeciwko EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Informacja)
ECLI:EU:T:2019:625
19/09/2019 Sequel Naturals przeciwko EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Skarga (Dz.U.)
21/04/2017 Sequel Naturals przeciwko EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna - część Inormacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.00 Zagadnienia ogólne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.07 Badane oznaczenia
          4.11.03.02.07.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
            4.11.03.02.07.02.02 Zgłoszone graficzne znaki towarowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.01 Właściwy krąg odbiorców
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.02 Podobieństwo między towarami lub usługami
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.03 Podobieństwo między znakami towarowymi


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • Rozporządzenie 207/2009 : punkt 1
 • Rozporządzenie 207/2009 -A08P1LB : punkty 8, 11, 22, 23, 25, 80
 • Rozporządzenie 207/2009 -A17 : punkt 19
 • Rozporządzenie 207/2009 -A24 : punkt 19
 • Rozporządzenie 207/2009 -A41 : punkt 5
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A174 : punkt 18
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A176P1 : punkt 17
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A176P2 : punkt 17
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A176P3 : punkt 17
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A176P5 : punkt 18
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-39/97 -N17 : punkt 88
 • Sąd - Wyrok T-6/01 -N35 : punkt 51
 • Sąd - Wyrok T-6/01 -N38 : punkt 80
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N30 : punkt 24
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N31 : punkt 24
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N32 : punkt 24
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N33 : punkt 24
 • Sąd - Wyrok T-183/02 -N81 : punkt 54
 • Sąd - Wyrok T-81/03 -N74 : punkt 88
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-206/04 -N35 : punkt 93
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-361/04 -N20 : punkt 93
 • Sąd - Wyrok T-202/04 -N33 : punkt 33
 • Sąd - Wyrok T-346/04 -N34 : punkt 41
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-334/05 -N35 : punkt 44
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-334/05 -N41 : punkt 45
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-334/05 -N42 : punkt 45
 • Sąd - Wyrok T-443/05 -N37 : punkt 40
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-16/06 -N98 : punkt 93
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-193/06 -N43 : punkt 46
 • Sąd - Wyrok T-230/07 -N36 : punkt 33
 • Sąd - Wyrok T-316/07 -N42 : punkt 89
 • Sąd - Wyrok T-580/08 -N77 : punkt 54
 • Sąd - Wyrok T-205/10 -N38 : punkt 53
 • Sąd - Wyrok T-207/11 -N34 : punkt 82
 • Sąd - Wyrok T-501/12 -N32 : punkt 34
 • Sąd - Wyrok T-183/13 -N18 : punkt 25
 • Sąd - Wyrok T-281/13 -N31 : punkt 34
 • Sąd - Wyrok T-248/14 -N19 : punkt 37
 • Sąd - Wyrok T-13/15 -N26 : punkt 31
 • Sąd - Wyrok T-312/15 : punkt 29
 • Sąd - Wyrok T-312/15 -N21 : punkt 34
 • Sąd - Wyrok T-202/16 -N71 : punkt 24
 • Sąd - Wyrok T-700/16 -N24 : punkt 34

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 13/03/2017

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

19/09/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 144 od 08.05.2017, str.58

Oznaczenia stron

Sequel Naturals przeciwko EUIPO - Fernandes (VeGa one)

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Znaki towarowe

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności : oddalenie co do istoty

Skład orzekający

quatrième chambre (Tribunal)

Sędzia sprawozdawca

Reine

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

 • angielski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna