Sopra Steria Group/Parlaments
Lieta T-182/15
Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
17/05/2019 Sopra Steria Group/Parlaments
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:228
09/04/2019 Sopra Steria Group/Parlaments
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Rīkojums
ECLI:EU:T:2016:165
07/03/2016 Sopra Steria Group/Parlaments
Prasības pieteikums (OV)
24/07/2015 Sopra Steria Group/Parlaments
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • LESD, pants 263 :. punkts 52
 • LESD, pants 264 :. punkts 52
 • LESD, pants 266 :. punkts 52
 • Regula 966/2012 -A102P1 :. punkti 54, 115, 124
 • Regula 966/2012 -A107 :. punkti 78, 79
 • Regula 966/2012 -A107P1 :. punkts 122
 • Regula 966/2012 -A107P1LA :. punkti 54, 58, 75
 • Regula 966/2012 -A107P1LB :. punkti 30, 54, 58, 71, 73 - 77, 96, 97, 100, 101, 109, 113, 126
 • Regula 966/2012 -A107P2 :. punkts 118
 • Regula 1268/2012 -A135P1LA :. punkts 112
 • Regula 1268/2012 -A142 :. punkts 116
 • Regula 1268/2012 -A158P3 :. punkti 54, 58
 • Regula 1268/2012 -A158P3L1 :. punkti 29, 70, 73
 • Atvasinātās tiesības - Iestāžu iekšējais tiesību akts - 32015Q0423(01) -A27P5 :. punkts 45
 • Vispārējā tiesa - Rīkojums T-47/96 -N45 :. punkts 52
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-40/01 -N87 :. punkts 91
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-345/03 -N46 :. punkts 52
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-195/05 -N67 :. punkts 88
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-195/05 -N75 :. punkts 88
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-376/05 -N53 :. punkts 78
 • Tiesa - Rīkojums lietā C-189/06 -N28 :. punkts 79
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-86/09 -N63 :. punkts 124
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-498/11 -N119 :. punkts 124
 • Vispārējā tiesa - Rīkojums T-577/11 -N12 :. punkts 52
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-91/12 -N75 :. punkti 102, 108, 126
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-126/13 -N67 :. punkts 112
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-222/13 -N85 :. punkts 91
 • Vispārējā tiesa - Rīkojums T-769/14 :. punkts 32
 • Vispārējā tiesa - Rīkojums T-182/15 :. punkts 40
 • Vispārējā tiesa - Rīkojums T-448/15 -N40 :. punkts 52
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-302/16 -N45 :. punkts 52

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 13/04/2015

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

09/04/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 187, 03.06.2019, 58 lpp.

Lūgums: OV C 262, 10.08.2015, 29 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Sopra Steria Group/Parlaments

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

 • Eiropas Savienības publiskie iepirkumi

Tiesvedība un iznākums

 • Prasība atcelt tiesību aktu : noraidījums pēc būtības
 • Prasība atcelt tiesību aktu : noraidījums nepieņemamības dēļ

Tiesas sastāvs

quatrième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Reine

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

 • angļu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama