Решение на Общия съд (осми състав) от 6 юни 2019 г.

Rietze GmbH & Co. KG срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Дело T-191/18


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:378
06/06/2019 Rietze/EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
20/04/2018 Rietze/EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 16/03/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

06/06/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 161 07.05.2018 г., стр.71

Име/наименование на страните

Rietze/EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Интелектуална, индустриална и търговска собственост
  • - Дизайни и модели

Производство и изход

  • Жалба за отмяна : отхвърляне поради недопустимост
  • Жалба за отмяна : отхвърляне на иска/жалбата по същество

Съдебен състав

huitième chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

Collins

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • немски

Език/ци на заключението

    Няма информация