Banca Popolare di Bari/Комисия
Дело T-196/16 (Съединени дела T-98/16, T-196/16, T-198/16)
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
03/06/2016 Banca Popolare di Bari/Комисия
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 29/04/2016

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Няма информация

Име/наименование на страните

Banca Popolare di Bari/Комисия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  Няма информация

  Производство и изход

  • Жалба за отмяна

  Съдебен състав

  Няма информация

  Съдия докладчик

  Няма информация

  Генерален адвокат

  Няма информация

  Език/ци на производството

   Няма информация

   Език/ци на заключението

    Няма информация