Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 22. května 2019

Andrea Incontri Srl v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Věc T-197/16


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
21/06/2019 Andrea Incontri v. EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:347
22/05/2019 Andrea Incontri v. EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Informace)
ECLI:EU:T:2019:347
22/05/2019 Andrea Incontri v. EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Žaloba (Úř. věst.)
17/06/2016 Andrea Incontri v. EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí – část „informace o nezveřejněných rozhodnutích“)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.03 Odvolání
          4.11.03.04.03.02 Žaloby podané k soudu Unie
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.03 Odvolání
          4.11.03.04.03.02 Žaloby podané k soudu Unie
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.02 Relativní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.02.02 Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou
          4.11.03.02.02.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.02 Relativní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.02.07 Posuzovaná označení
          4.11.03.02.07.02 Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou
            4.11.03.02.07.02.01 Přihlášené slovní ochranné známky
3 Soudní agenda
  3.10 Opravný prostředek
    3.10.06 Žalobní důvody
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.02 Relativní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.02.02 Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou
          4.11.03.02.02.03 Podobnost ochranných známek
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.02 Relativní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.02.02 Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou
          4.11.03.02.02.03 Podobnost ochranných známek
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.04 Procesní ustanovení
          4.11.03.04.04.05 Zkoumání skutečností z úřední moci
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.03 Odvolání
          4.11.03.04.03.02 Žaloby podané k soudu Unie


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Nařízení 207/2009 : bod 1
 • Nařízení 207/2009 -A08P1LB : body 7, 27, 28
 • Nařízení 207/2009 -A41 : bod 5
 • Nařízení 207/2009 -A64P1 : bod 21
 • Nařízení 207/2009 -A65 : bod 23
 • Nařízení 207/2009 -A65P3 : body 18, 21, 60, 61
 • Nařízení 207/2009 -A76P1 : bod 54
 • Tribunál - Rozsudek T-162/01 -N30 : bod 29
 • Tribunál - Rozsudek T-162/01 -N31 : bod 29
 • Tribunál - Rozsudek T-162/01 -N32 : bod 29
 • Tribunál - Rozsudek T-162/01 -N33 : bod 29
 • Tribunál - Rozsudek T-185/02 -N28 : bod 55
 • Tribunál - Rozsudek T-185/02 -N29 : bod 55
 • Tribunál - Rozsudek T-153/03 -N35 : bod 43
 • Tribunál - Rozsudek T-346/04 -N19 : bod 23
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-334/05 -N35 : bod 37
 • Tribunál - Rozsudek T-43/05 -N99 : bod 18
 • Tribunál - Rozsudek T-242/06 -N51 : bod 43
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N14 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N15 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N16 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N17 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N18 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N19 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N20 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N21 : bod 21
 • Tribunál - Usnesení T-285/08 -N22 : bod 21
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/09 -N36 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/09 -N38 : bod 44
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-263/09 -N72 : bod 61
 • Tribunál - Rozsudek T-385/09 -N52 : bod 21
 • Tribunál - Rozsudek T-204/10 -N24 : bod 30
 • Tribunál - Rozsudek T-421/10 -N50 : bod 44
 • Tribunál - Rozsudek T-542/10 -N38 : bod 55
 • Tribunál - Rozsudek T-15/11 -N56 : bod 55
 • Tribunál - Rozsudek T-235/12 -N71 : bod 55
 • Tribunál - Rozsudek T-235/12 -N72 : bod 55
 • Tribunál - Rozsudek T-235/12 -N101 : bod 64
 • Tribunál - Rozsudek T-235/12 -N102 : bod 64
 • Tribunál - Rozsudek T-509/12 -N15 : bod 19
 • Tribunál - Rozsudek T-509/12 -N16 : bod 19
 • Tribunál - Rozsudek T-559/13 : body 50 - 52
 • Tribunál - Rozsudek T-559/13 -N24 : bod 31
 • Tribunál - Rozsudek T-559/13 -N25 : bod 31
 • Tribunál - Rozsudek T-559/13 -N34 : bod 45
 • Tribunál - Rozsudek T-706/16 -N42 : bod 35

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 22/04/2016

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

22/05/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 230, 08.07.2019, s.26

Žádost: Úř. věst. C 243, 04.07.2016, s.38

Jména účastníků řízení

Andrea Incontri v. EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
 • - Ochranné známky

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost : Pořízení

Soudní kolegium

quatrième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Reine

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace