Rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 16. června 2011.

Gosselin Group NV (T-208/08) a Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) proti Evropské komisi.

Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh mezinárodních stěhovacích služeb v Belgii - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Stanovení cen - Rozdělení trhu - Manipulace nabídkových řízení - Jediné a pokračující protiprávní jednání - Pojem ‚podnik' - Přičitatelnost protiprávního jednání - Pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006 - Závažnost - Doba trvání.

Spojené věci T-208/08 a T-209/08.Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
15/07/2011 Gosselin Group a Stichting Administratiekantoor Portielje v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Rozsudek
ECLI:EU:T:2011:287
16/06/2011 Gosselin Group a Stichting Administratiekantoor Portielje v. Komise
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:T:2011:287
16/06/2011 Gosselin Group a Stichting Administratiekantoor Portielje v. Komise
Žaloba (Úř. věst.)
30/08/2008 Gosselin Group a Stichting Administratiekantoor Portielje v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

2011 II-03639

Předmět

Zrušení rozhodnutí Komise K (2008) 926 konečné, ze dne 11. března 2008, v řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/38.543 – Mezinárodní stěhovací služby), které se týká kartelové dohody na belgickém trhu mezinárodních stěhovacích služeb spočívající v přímém a nepřímém stanovení cen, v rozdělení trhu a v manipulaci během nabídkového řízení, nebo podpůrně zrušení nebo snížení pokuty uložené žalobkyni

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.00 Unijní pravidla hospodářské soutěže
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.00 Unijní pravidla hospodářské soutěže
      4.08.00.06 Pojem podniku
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.01 Kartelové dohody
      4.08.01.01 Zákaz kartelových dohod
        4.08.01.01.03 Ovlivnění obchodu mezi členskými státy
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.05 právní akty Unie
    2.05.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.03 Pokuty ukládané Komisí
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušení článků 101 SFEU a 102 SFEU (článků 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základní částka
            4.08.03.03.04.02.01 Základní částka podle pokynů z roku 2006
              4.08.03.03.04.02.01.02 Stupeň závažnosti protiprávního jednání
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.03 Pokuty ukládané Komisí
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušení článků 101 SFEU a 102 SFEU (článků 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.02 Základní částka
            4.08.03.03.04.02.01 Základní částka podle pokynů z roku 2006
              4.08.03.03.04.02.01.02 Stupeň závažnosti protiprávního jednání
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.03 Pokuty ukládané Komisí
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušení článků 101 SFEU a 102 SFEU (článků 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základní částky
            4.08.03.03.04.03.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.03 Pokuty ukládané Komisí
        4.08.03.03.05 Dodržování obecných zásad a základních práv
          4.08.03.03.05.07 Individualizace sankcí a trestů
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.02 Postup uplatňování pravidel hospodářské soutěže Komisí
        4.08.03.02.08 Rozhodnutí Komise
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.03 Pokuty ukládané Komisí
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušení článků 101 SFEU a 102 SFEU (článků 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základní částky
            4.08.03.03.04.03.01 Polehčující okolnosti podle pokynů z roku 1998 a z roku 2006
              4.08.03.03.04.03.01.08 Jiné polehčující okolnosti
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.08 Hospodářská soutěž
    4.08.03 Provádění pravidel hospodářské soutěže
      4.08.03.03 Pokuty ukládané Komisí
        4.08.03.03.04 Pokuty za porušení článků 101 SFEU a 102 SFEU (článků 81 ES a 82 ES)
          4.08.03.03.04.03 Úprava základní částky
            4.08.03.03.04.03.01 Polehčující okolnosti podle pokynů z roku 1998 a z roku 2006
              4.08.03.03.04.03.01.04 Protisoutěžní jednání podporované orgány veřejné moci


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Výrok

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 04/06/2008

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

16/06/2011


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádosti: Úř. věst. C 197, 02.08.2008, s.30 ; Úř. věst. C 223, 30.08.2008, s.45

Rozsudek: Úř. věst. C 226, 30.07.2011, s.24

Jména účastníků řízení

Gosselin Group a Stichting Administratiekantoor Portielje v. Komise

Komentáře právní nauky

 1. Idot, Laurence: Ententes horizontales et sanctions. Le Tribunal confirme, pour l'essentiel, la décision de la Commission relative à une entente sur le marché belge des déménagements internationaux en opérant un contrôle étroit sur l'application des Lignes directrices de 2006 en matière de sanctions, Europe 2011 Août-Sept. Comm. nº 8-9 p.33-35
 2. Molin, Stefan: Uitoefening van beslissende invloed: aansprakelijkheid moedervennootschappen voor inbreuken groepsmaatschappijen, Actualiteiten mededingingsrecht 2011 p.108-117Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Hospodářská soutěž
 • - Kartelové dohody

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost : Pořízení
 • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé
 • Žaloba na náhradu škody : Pořízení

Soudní kolegium

huitième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Dittrich

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • nizozemština

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace