Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 6. června 2019

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Věc T-210/18


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:380
06/06/2019 Porsche v. EUIPO - Autec (Voitures)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žaloba (Úř. věst.)
27/04/2018 Porsche v. EUIPO - Autec (Voitures)
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

Nedostupná informace

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.04 Průmyslové vzory Společenství


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Nařízení 6/2002 : body 1, 63
 • Nařízení 6/2002 -A07 : bod 22
 • Nařízení 6/2002 -A04 : bod 22
 • Nařízení 6/2002 -A04P1 : body 5, 23, 119
 • Nařízení 6/2002 -A05 : body 5, 20, 22, 85, 87, 118
 • Nařízení 6/2002 -A05P2 : bod 86
 • Nařízení 6/2002 -A06 : body 5, 20, 22, 40, 57, 85, 87, 116
 • Nařízení 6/2002 -A06P1 : bod 12
 • Nařízení 6/2002 -A06P1LB : bod 24
 • Nařízení 6/2002 -A06P2 : bod 25
 • Nařízení 6/2002 -A08 : bod 22
 • Nařízení 6/2002 -A09 : bod 22
 • Nařízení 6/2002 -A25P1LB : body 5, 20, 22
 • Tribunál - Rozsudek T-9/07 -N56 : bod 36
 • Tribunál - Rozsudek T-153/08 -N24 : bod 75
 • Tribunál - Rozsudek T-153/08 -N25 : bod 78
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-281/10 -N53 : bod 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-281/10 -N59 : bod 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-281/10 -N73 : bod 79
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-281/10 -N74 : bod 79
 • Tribunál - Rozsudek T-231/10 -N28 : bod 24
 • 62011TA0068 : bod 87
 • Tribunál - Rozsudek T-68/11 -N37 : bod 86
 • Tribunál - Rozsudek T-83/11 -N95 : bod 60
 • Tribunál - Rozsudek T-666/11 -N29 : bod 26
 • Tribunál - Rozsudek T-666/11 -N30 : bod 76
 • Tribunál - Rozsudek T-666/11 -N32 : bod 40
 • Tribunál - Rozsudek T-357/12 -N37 : bod 97
 • Tribunál - Rozsudek T-357/12 -N38 : bod 97
 • Tribunál - Rozsudek T-525/13 -N28 : bod 47
 • Tribunál - Rozsudek T-526/13 -N33 : bod 50
 • Tribunál - Rozsudek T-526/13 -N35 : bod 50
 • Tribunál - Rozsudek T-251/14 -N51 : bod 47
 • Tribunál - Rozsudek T-251/14 -N52 : bod 48
 • Tribunál - Rozsudek T-334/14 -N58 : bod 74
 • Tribunál - Rozsudek T-57/16 -N32 : bod 51
 • Tribunál - Rozsudek T-57/16 -N41 : bod 35
 • Tribunál - Rozsudek T-90/16 -N72 : bod 63
 • Tribunál - Rozsudek T-424/16 -N48 : bod 87
 • Tribunál - Rozsudek T-684/16 -N29 : bod 60
 • Tribunál - Rozsudek T-684/16 -N30 : bod 60
 • Tribunál - Rozsudek T-779/16 -N19 : bod 28

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 22/03/2018

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

06/06/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 166, 14.05.2018, s.46

Jména účastníků řízení

Porsche v. EUIPO - Autec (Voitures)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
 • - Vzory

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

troisième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Perillo

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • němčina

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace