Rettens dom (Syvende Afdeling) af 6. juni 2019

Torrefazione Caffè Michele Battista Srl mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Sag T-220/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:T:2019:383
06/06/2019 Torrefazione Caffè Michele Battista mod EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Stævning (EUT/EFT)
18/05/2018 Torrefazione Caffè Michele Battista mod EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Endnu ikke trykt (Samling af Afgørelser - afsnittet »Oplysninger om de ikke offentliggjorte afgørelser«)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • forordning 2868/95 -A01R22P3 : præmis/punkt 29, 47
 • forordning 2868/95 -A01R40P6 : præmis/punkt 29
 • forordning 207/2009 : præmis/punkt 1
 • forordning 207/2009 -A08P1LB : præmis/punkt 7, 13, 24, 67
 • forordning 207/2009 -A15P1 : præmis/punkt 28
 • forordning 207/2009 -A53P1 : præmis/punkt 7
 • forordning 207/2009 -A53P1LA : præmis/punkt 24, 67
 • forordning 207/2009 -A57P2 : præmis/punkt 20 - 22, 24, 25, 27, 32, 34, 39, 40
 • forordning 207/2009 -A65P3 : præmis/punkt 68
 • forordning 207/2009 -A156P1 : præmis/punkt 27
 • forordning 207/2009 -A160 : præmis/punkt 39, 40
 • forordning 207/2009 -C10 : præmis/punkt 27
 • forordning 1001/2017 : præmis/punkt 16 - 18, 22, 23
 • forordning 1001/2017 -A08P1LB : præmis/punkt 10
 • forordning 1001/2017 -A60P1LA : præmis/punkt 13
 • forordning 1001/2017 -A64P2 : præmis/punkt 10, 13, 20, 21
 • Domstolen - dom, sag C-212/80 -N9 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-40/01 -N39 : præmis/punkt 30
 • Domstolen - kendelse, sag C-259/02 -N31 : præmis/punkt 66
 • Retten - dom, sag T-388/03 -N54 : præmis/punkt 23
 • Retten - dom, sag T-418/03 -N59 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N68 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N69 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N70 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N71 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N72 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N73 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N74 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N75 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N76 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 -N77 : præmis/punkt 57
 • Domstolen - dom, sag C-334/07 -N44 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-263/09 : præmis/punkt 70
 • Domstolen - dom, sag C-263/09 -N72 : præmis/punkt 69
 • Domstolen - dom, sag C-610/10 -N45 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-149/11 -N36 : præmis/punkt 58
 • Domstolen - dom, sag C-149/11 -N58 : præmis/punkt 28
 • Retten - dom, sag T-287/13 -N68 : præmis/punkt 66
 • Retten - dom, sag T-559/13 -N135 : præmis/punkt 45
 • Retten - dom, sag T-624/14 -N39 : præmis/punkt 30
 • Retten - dom, sag T-687/14 -N143 : præmis/punkt 45
 • Retten - dom, sag T-312/16 : præmis/punkt 38, 39

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 28/03/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

06/06/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 190 fra 04.06.2018, s.37

Sagens parter

Torrefazione Caffè Michele Battista mod EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret
 • - Varemærker

Sagstype og sagens udfald

 • Annullationssøgsmål : Afvisning
 • Annullationssøgsmål : Opnåelse/indhentelse

Dommerkollegium

septième chambre (Tribunal)

Refererende dommer

Bieliūnas

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

 • italiensk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig