Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 23 maja 2019 r. (Fragmenty)

Recylex SA i in. przeciwko Komisji Europejskiej

Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych ołowiowo-kwasowych – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Uzgadnianie cen zakupu – Grzywny – Punkt 26 komunikatu w sprawie współpracy z 2006 r. – Punkt 37 wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien – Nieograniczone prawo orzekania

Sprawa T-222/17


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok
ECLI:EU:T:2019:356
23/05/2019 Recylex i in. przeciwko Komisji
Wyrok (fragmenty)
ECLI:EU:T:2019:356
23/05/2019 Recylex i in. przeciwko Komisji
Skarga (Dz.U.)
02/06/2017 Recylex i in. przeciwko Komisji
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 18/04/2017

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

23/05/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 195 od 19.06.2017, str.34

Oznaczenia stron

Recylex i in. przeciwko Komisji

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

  • Konkurencja
  • - Porozumienia, decyzja i uzgodnione praktyki

Procedura i wynik

  • Skarga o stwierdzenie nieważności : oddalenie co do istoty

Skład orzekający

huitième chambre (Tribunal)

Sędzia sprawozdawca

Collins

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

  • angielski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna