Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 11. dubna 2019

Adapta Color, SL v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie Rustproof ADAPTA – Částečné prohlášení neplatnosti odvolacím senátem – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001) – Porušení práva být vyslechnut – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001) – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem

Věc T-226/17


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
24/05/2019 Adapta Color v. EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:246
11/04/2019 Adapta Color v. EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žaloba (Úř. věst.)
09/06/2017 Adapta Color v. EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

dosud nezveřejněný/á (Všeobecná sbírka - Část "Informace o nezveřejněných rozhodnutích")

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.03 Odvolání
          4.11.03.04.03.02 Žaloby podané k soudu Unie
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.03 Odvolání
          4.11.03.04.03.02 Žaloby podané k soudu Unie
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.04 Procesní ustanovení
          4.11.03.04.04.06 Právo na obhajobu
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.04 Procesní ustanovení
          4.11.03.04.04.07 Odůvodnění
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.05 právní akty Unie
    2.05.06 Odůvodnění
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.04 Procesní ustanovení
          4.11.03.04.04.07 Odůvodnění
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.03 Popisné ochranné známky
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.03 Popisné ochranné známky
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.03 Popisné ochranné známky
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.13 Posuzovaná označení
          4.11.03.01.13.03 Popisné ochranné známky
            4.11.03.01.13.03.01 Slovní ochranné známky
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.12 Získání rozlišovací způsobilosti užíváním
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.12 Získání rozlišovací způsobilosti užíváním
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.13 Posuzovaná označení
          4.11.03.01.13.12 Získání rozlišovací způsobilosti užíváním
            4.11.03.01.13.12.01 Slovní ochranné známky


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Listina základních práv EU (2007), článek 41 -P2LA : bod 28
 • SFEU, článek 296 -L2 : bod 38
 • Nařízení 207/2009 : bod 1
 • Nařízení 207/2009 -A07 : body 64, 82
 • Nařízení 207/2009 -A07P1C : bod 5
 • Nařízení 207/2009 -A07P1L : bod 5
 • Nařízení 207/2009 -A07P1LB : body 8, 24, 98, 102, 103
 • Nařízení 207/2009 -A07P1LC : body 8, 24, 65 - 68, 70, 97, 103
 • Nařízení 207/2009 -A07P1LD : bod 103
 • Nařízení 207/2009 -A07P2 : bod 65
 • Nařízení 207/2009 -A07P3 : body 24, 102, 104, 106, 115
 • Nařízení 207/2009 -A52P1LA : body 5, 24, 64, 82
 • Nařízení 207/2009 -A52P2 : body 103 - 105
 • Nařízení 207/2009 -A65 : bod 14
 • Nařízení 207/2009 -A75 : body 24, 26, 28, 38, 52
 • Nařízení 207/2009 -A76 : body 24, 26
 • Nařízení 207/2009 -A76P1 : bod 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-367/95 -N67 : bod 40
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-108/97 -N49 : bod 106
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-108/97 -N51 : bod 106
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-104/00 -N29 : bod 98
 • Tribunál - Rozsudek T-34/00 -N38 : bod 69
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-191/01 -N30 : bod 67
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-191/01 -N31 : bod 66
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-447/02 -N64 : bod 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-447/02 -N65 : bod 38
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-353/03 -N26 : bod 108
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-353/03 -N29 : bod 108
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-353/03 -N31 : bod 106
 • Soudní dvůr - Usnesení C-192/03 -N40 : bod 82
 • Soudní dvůr - Usnesení C-192/03 -N41 : bod 82
 • Tribunál - Rozsudek T-29/04 -N17 : bod 17
 • Tribunál - Rozsudek T-29/04 -N20 : bod 17
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-239/05 -N34 : bod 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-239/05 -N37 : bod 48
 • Tribunál - Rozsudek T-323/05 -N49 : bod 98
 • Tribunál - Rozsudek T-118/06 -N20 : bod 39
 • Tribunál - Rozsudek T-141/06 -N41 : bod 107
 • Tribunál - Rozsudek T-141/06 -N42 : bod 107
 • Soudní dvůr - Usnesení C-553/08 -N91 : bod 105
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/10 -N73 : bod 56
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/10 -N74 : bod 56
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/10 -N75 : bod 57
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/10 -N76 : bod 57
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-51/10 -N77 : bod 57
 • Tribunál - Rozsudek T-208/10 -N12 : bod 66
 • Tribunál - Rozsudek T-208/10 -N13 : bod 67
 • Tribunál - Rozsudek T-208/10 -N14 : bod 68
 • Tribunál - Rozsudek T-356/11 -N18 : bod 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-337/12 -N59 : bod 82
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-337/12 -N60 : bod 82
 • Tribunál - Rozsudek T-359/12 -N70 : bod 105
 • Tribunál - Rozsudek T-611/13 -N18 : bod 33
 • Tribunál - Rozsudek T-72/14 -N65 : bod 106
 • Tribunál - Rozsudek T-106/14 -N16 : bod 68
 • Tribunál - Rozsudek T-106/14 -N19 : bod 69
 • Tribunál - Rozsudek T-411/14 -N72 : bod 107
 • Tribunál - Rozsudek T-588/14 -N12 : bod 28
 • Tribunál - Rozsudek T-588/14 -N13 : bod 28
 • Tribunál - Rozsudek T-588/14 -N57 : bod 38
 • Tribunál - Rozsudek T-588/14 -N59 : bod 40
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-437/15 -N29 : bod 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-437/15 -N30 : bod 48
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-437/15 -N31 : bod 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-437/15 -N32 : bod 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-437/15 -N33 : bod 49
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-437/15 -N34 : bod 49
 • Tribunál - Rozsudek T-549/15 -N31 : bod 32
 • Tribunál - Rozsudek T-549/15 -N32 : bod 33
 • Tribunál - Rozsudek T-372/16 -N24 : bod 82
 • Tribunál - Rozsudek T-869/16 -N21 : bod 14
 • Tribunál - Rozsudek T-869/16 -N25 : bod 21
 • Tribunál - Rozsudek T-869/16 -N26 : bod 22
 • Tribunál - Rozsudek T-354/17 -N47 : bod 57
 • Tribunál - Rozsudek T-354/17 -N51 : bod 59

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 19/04/2017

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

11/04/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 206, 17.06.2019, s.40

Žádost: Úř. věst. C 202, 26.06.2017, s.24

Jména účastníků řízení

Adapta Color v. EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
 • - Ochranné známky

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

sixième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Spielmann

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace