Решение на Общия съд (първи състав) от 10 април 2019 г.

Федерална република Германия срещу Европейска комисия

Дело T-229/17Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
17/05/2019 Германия/Комисия
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:236
10/04/2019 Германия/Комисия
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
02/06/2017 Германия/Комисия
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 19/04/2017

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

10/04/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 187 03.06.2019 г., стр.70

Искане: ОВ C 195 19.06.2017 г., стр.37

Име/наименование на страните

Германия/Комисия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Сближаване на законодателствата

Производство и изход

  • Жалба за отмяна : отхвърляне поради недопустимост
  • Жалба за отмяна : отхвърляне на иска/жалбата по същество

Съдебен състав

première chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

Valančius

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • немски

Език/ци на заключението

    Няма информация