Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 5. června 2019

Biolatte Oy v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Věc T-229/18


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:375
05/06/2019 Biolatte v. EUIPO (Biolatte)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Informace)
ECLI:EU:T:2019:375
05/06/2019 Biolatte v. EUIPO (Biolatte)
Žaloba (Úř. věst.)
18/05/2018 Biolatte v. EUIPO (Biolatte)
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí – část „informace o nezveřejněných rozhodnutích“)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.03 Odvolání
          4.11.03.04.03.02 Žaloby podané k soudu Unie
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.13 Posuzovaná označení
          4.11.03.01.13.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
            4.11.03.01.13.02.01 Slovní ochranné známky
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.12 Získání rozlišovací způsobilosti užíváním


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • SFEU - Protokol č. 3 -A21L1 : bod 91
 • SFEU - Protokol č. 3 -A53L1 : bod 91
 • Nařízení 834/2007 : body 50, 51, 53
 • Nařízení 834/2007 -A02LC : bod 49
 • Nařízení 834/2007 -A23P1 : bod 49
 • Nařízení 207/2009 : bod 1
 • Nařízení 207/2009 -A07P1LB : body 4, 6
 • Nařízení 207/2009 -A07P1LC : bod 4
 • Sekundární právo - Interní akt orgánů - 32015Q0423(01) -A177P1LD : bod 91
 • Nařízení 1001/2017 -A07P1LB : body 20, 29, 30, 37, 87
 • Nařízení 1001/2017 -A07P2 : bod 25
 • Nařízení 1001/2017 -A07P3 : body 92, 93
 • Nařízení 1001/2017 -A72P5 : bod 14
 • Nařízení 1001/2017 -A72P6 : bod 14
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-383/99 -N40 : bod 59
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-383/99 -N43 : bod 60
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-383/99 -N44 : bod 60
 • Tribunál - Rozsudek T-91/99 -N23 : bod 93
 • Tribunál - Rozsudek T-91/99 -N24 : bod 93
 • Tribunál - Rozsudek T-91/99 -N25 : bod 93
 • Tribunál - Rozsudek T-91/99 -N26 : bod 93
 • Tribunál - Rozsudek T-91/99 -N27 : bod 93
 • Tribunál - Rozsudek T-172/04 -N23 : bod 15
 • Tribunál - Rozsudek T-586/08 -N22 : bod 87
 • Tribunál - Rozsudek T-470/09 -N25 : bod 69
 • Tribunál - Rozsudek T-172/10 -N50 : bod 34
 • Tribunál - Rozsudek T-220/11 -N38 : bod 42
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-97/12 -N94 : bod 101
 • Tribunál - Rozsudek T-123/12 -N48 : bod 52
 • Tribunál - Rozsudek T-221/12 -N64 : bod 24
 • Tribunál - Rozsudek T-273/12 -N14 : bod 30
 • Tribunál - Rozsudek T-30/14 -N20 : body 48, 61
 • Tribunál - Rozsudek T-262/14 -N17 : bod 24
 • Tribunál - Rozsudek T-718/14 -N16 : bod 15
 • Tribunál - Rozsudek T-363/15 -N35 : bod 93
 • Tribunál - Usnesení T-76/16 -N14 : bod 16
 • Tribunál - Rozsudek T-463/17 -N49 : bod 25
 • Tribunál - Rozsudek T-463/17 -N50 : bod 25
 • Tribunál - Rozsudek T-98/18 -N14 : bod 31

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 04/04/2018

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

05/06/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 190, 04.06.2018, s.41

Jména účastníků řízení

Biolatte v. EUIPO (Biolatte)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
 • - Ochranné známky

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

première chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Nihoul

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace