Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 13. júna 2019

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis v. Európska komisia

Vec T-244/18


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok
ECLI:EU:T:2019:409
13/06/2019 Synergy Hellas/Komisia
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Uznesenie (Ú. v.)
10/08/2018 Synergy Hellas/Komisia
Uznesenie
ECLI:EU:T:2018:422
10/07/2018 Synergy Hellas/Komisia
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Uznesenie (Informácia)
ECLI:EU:T:2018:422
10/07/2018 Synergy Hellas/Komisia
Žaloba (Ú. v.)
15/06/2018 Synergy Hellas/Komisia
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

zatiaľ neuverejnený(é) (Všeobecná zbierka - Časť „Informácie o neuverejnených rozhodnutiach“)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 41 : bod 64
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 41 -P2LC : bod 76
 • ZFEÚ, článok 263 : bod 40
 • ZFEÚ, článok 296 : body 76, 79
 • ZFEÚ, článok 299 : body 5, 10, 40, 59, 72
 • ZFEÚ, článok 299 -L1 : bod 24
 • ZFEÚ, článok 317 : bod 51
 • Nariadenie 2321/2002 : bod 72
 • Nariadenie 2342/2002 : bod 71
 • Nariadenie 2342/2002 -A85 : body 36, 68, 70
 • Nariadenie 966/2012 : body 56, 72
 • Nariadenie 966/2012 -A80P2 : body 57, 58
 • Nariadenie 1268/2012 : body 70, 71
 • Nariadenie 1268/2012 -A80P3LF : bod 59
 • Nariadenie 1268/2012 -A88P2 : bod 59
 • Nariadenie 1268/2012 -A89 : body 59, 70
 • Nariadenie 1268/2012 -A91 : body 57, 58
 • Nariadenie 1268/2012 -A289 : bod 70
 • Sekundárne právo - Vnútorný akt orgánov - 32015Q0423(01) -A106P3 : bod 35
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-387/09 -N38 : bod 40
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-387/09 -N39 : bod 40
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-53/14 : bod 23
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N90 : bod 40
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N91 : bod 40
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N104 : bod 43
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N116 : bod 59
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N121 : bod 64
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N126 : bod 76
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N127 : bod 77
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N128 : bod 78
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N129 : bod 79
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N133 : bod 82
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-234/15 -N135 : bod 82
 • Všeobecný súd - Uznesenie T-244/18 : body 22, 30

Výrok

 • celex.relation. : 17/06/2019

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 20/04/2018

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

13/06/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 231 z 02.07.2018 s.31

Uznesenie: Ú. v. C 301 z 27.08.2018 s.38

Mená účastníkov konania

Synergy Hellas/Komisia

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

 • Finančné ustanovenia
 • - Rozpočet
 • Technologický výskum a vývoj

Konanie a výsledok

 • Žaloba o neplatnosť : zamietnutie vo veci samej

Rozhodovacie zloženie

neuvième chambre (Tribunal)

Sudca spravodajca

Mac Eochaidh

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

 • gréčtina

Jazyk(y) návrhov

  Nedostupná informácia