Rettens kendelse (Tredje Afdeling) af 9. oktober 2013

Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs mod Europa-Kommissionen

Annullationssøgsmål – PHARE-programmet – projekt om udvikling af et center for fornyelse og undersøgelse af byggevarer – Kommissionens afgørelse om tilbagesøgning af en del af de udbetalte beløb – sagsøgeren ikke umiddelbart og individuelt berørt – formaliteten

Sag T-259/11


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Kendelse (EUT/EFT)
22/11/2013 Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Kendelse
ECLI:EU:T:2013:566
09/10/2013 Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs mod Kommissionen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse (oplysninger)
ECLI:EU:T:2013:566
09/10/2013 Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs mod Kommissionen
Stævning (EUT/EFT)
11/08/2011 Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del - »Oplysninger om de ikke offentliggjorte afgørelser«)

genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse af 2. december 2010 om at opkræve en del af de beløb, der er udbetalt i forbindelse med kontrakt 2003/004-979-06-03/1/0027 vedrørende et projekt til udvikling af et fornyelses- og undersøgelsescenter for varer i byggesektoren, medfinansieret af Fællesskabet inden for rammerne af PHARE-programmet 2003 i Republikken Letland

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • EF-traktaten (Amsterdam), artikel 173 -L4 : præmis/punkt 39
 • tiltrædelsestraktaten af 2003, akt, artikel 33 -P1L2 : præmis/punkt 4
 • TEUF, artikel 263 -L4 : præmis/punkt 37
 • forordning 3906/89 : præmis/punkt 1, 35
 • Domstolen - procesreglement (1991) -A114P1 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - procesreglement (1991) -A114P3 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-395/95 : præmis/punkt 39
 • Retten - kendelse, sag T-244/00 : præmis/punkt 42
 • Retten - kendelse, sag T-314/03 : præmis/punkt 35
 • Retten - kendelse, sag T-378/03 : præmis/punkt 35
 • Retten - kendelse, sag T-156/06 : præmis/punkt 38

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 16/05/2011

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

09/10/2013


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 252 fra 27.08.2011, s.33

Kendelse: EUT C 359 fra 07.12.2013, s.11

Sagens parter

Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs mod Kommissionen

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Forbindelserne udadtil

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Annullationssøgsmål : Afvisning
 • begæring om intervention : Ufornødent at træffe afgørelse

Dommerkollegium

troisième chambre (Tribunal)

Refererende dommer

Labucka

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

 • lettisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig