Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 28.3.2019

Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o. vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Asia T-259/18


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
03/05/2019 Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg v. EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Tuomio
ECLI:EU:T:2019:198
28/03/2019 Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg v. EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiedot)
ECLI:EU:T:2019:198
28/03/2019 Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg v. EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Kanne (EYVL/EUVL)
08/06/2018 Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg v. EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma - osio "Tietoja ratkaisuista, joita ei julkaista")

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.03 Euroopan unionin tavaramerkki
      4.11.03.02 Suhteelliset hylkäysperusteet
        4.11.03.02.02 Sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa
          4.11.03.02.02.00 Yleistä
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.03 Euroopan unionin tavaramerkki
      4.11.03.02 Suhteelliset hylkäysperusteet
        4.11.03.02.02 Sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa
          4.11.03.02.02.00 Yleistä
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.03 Euroopan unionin tavaramerkki
      4.11.03.02 Suhteelliset hylkäysperusteet
        4.11.03.02.02 Sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa
          4.11.03.02.02.01 Kohdeyleisö
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.03 Euroopan unionin tavaramerkki
      4.11.03.02 Suhteelliset hylkäysperusteet
        4.11.03.02.07 Tutkitut merkit
          4.11.03.02.07.02 Sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa
            4.11.03.02.07.02.01 Rekisteröitäväksi haetut sanamerkit
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.03 Euroopan unionin tavaramerkki
      4.11.03.02 Suhteelliset hylkäysperusteet
        4.11.03.02.02 Sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa
          4.11.03.02.02.03 Tavaramerkkien samankaltaisuus
3 Oikeudenkäynnit
  3.08 Menettelymääräykset
    3.08.04 Oikeudenkäynnin kohde, vaatimukset ja perusteet
      3.08.04.01 Muotovaatimukset


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 23/04/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

28/03/2019


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

tuomio: EUVL C 172, 20.05.2019, s.33

Kannekirjelmä: EUVL C 221, 25.06.2018, s.35

Asianosaisten nimet

Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg v. EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

  • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
  • - Tavaramerkit

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Kumoamiskanne : hylkääminen

Ratkaisukokoonpano

neuvième chambre (Tribunal)

Esittelevä tuomari

Kowalik-Bańczyk

Julkisasiamies

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla