Usnesení Tribunálu (osmého senátu) ze dne 6. května 2019

Ernests Bernis a další v. Evropská centrální banka

Žaloba na neplatnost – Hospodářská a měnová unie – Bankovní unie – Jednotný mechanismus pro řešení krizí úvěrových institucí a některých investičních podniků – Řešení krize v případě subjektu v selhání nebo subjektu, jehož selhání je pravděpodobné – Mateřská a dceřiná společnost – Prohlášení ECB o selhání nebo pravděpodobném selhání – Nařízení (EU) č. 806/2014 – Přípravné akty – Akty, které nelze napadnout žalobou – Nepřípustnost

Věc T-283/18


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Usnesení (Úř. věst.)
21/06/2019 Bernis a další v. ECB
Usnesení
ECLI:EU:T:2019:295
06/05/2019 Bernis a další v. ECB
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Usnesení (Informace)
ECLI:EU:T:2019:295
06/05/2019 Bernis a další v. ECB
Žaloba (Úř. věst.)
06/07/2018 Bernis a další v. ECB
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí – část „informace o nezveřejněných rozhodnutích“)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
3 Soudní agenda
  3.02 Žaloby na neplatnost
    3.02.01 akty napadnutelné žalobou na neplatnost


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • SFEU, článek 263 : bod 38
 • SFEU, článek 263 -L4 : bod 29
 • Směrnice 2013/36 -A18 : bod 46
 • Nařízení 1024/2013 : bod 2
 • Nařízení 806/2014 -A18P1 : body 4, 34, 37
 • Nařízení 806/2014 -A18P1L2 : bod 3
 • Nařízení 806/2014 -A18P1LA : bod 6
 • Nařízení 806/2014 -A18P4 : bod 46
 • Nařízení 806/2014 -A18P4LA : bod 46
 • Nařízení 806/2014 -A86P2 : bod 17
 • Nařízení 806/2014 -C26 : bod 34
 • Sekundární právo - Interní akt orgánů - 32015Q0423(01) -A130P1 : bod 15
 • Sekundární právo - Interní akt orgánů - 32015Q0423(01) -A130P6 : bod 15
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-60/81 -N9 : bod 29
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-60/81 -N10 : bod 30
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-60/81 -N11 : bod 31
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-60/81 -N12 : bod 32
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-53/85 -N19 : bod 32
 • Tribunál - Rozsudek T-186/94 -N39 : bod 30
 • Tribunál - Usnesení T-167/01 -N46 : bod 29
 • Tribunál - Usnesení T-48/03 -N44 : bod 29
 • Tribunál - Usnesení T-48/03 -N45 : bod 30
 • Tribunál - Usnesení T-96/03 -N30 : bod 31
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-521/06 -N46 : bod 47
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-463/10 -N53 : bod 32

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 03/05/2018

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

06/05/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 259, 23.07.2018, s.40

Jména účastníků řízení

Bernis a další v. ECB

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Hospodářšká a měnová politika

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost : odmítnutí pro nepřípustnost

Soudní kolegium

huitième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Passer

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

 • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace