Tribunalens dom (första avdelningen) av den 10 april 2019

AV mot Europeiska kommissionen

Mål T-303/18 RENV


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
17/05/2019 AV mot kommissionen
Dom
ECLI:EU:T:2019:239
10/04/2019 AV mot kommissionen
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 17/05/2018

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

10/04/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

AV mot kommissionen

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  • Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda

Förfarande och resultat

  • Personalmål
  • Dom meddelad efter upphävande och återförvisning : ogillande i sak

Dömande sammansättning

première chambre (Tribunal)

Referent

Svenningsen

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

  • franska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas