Butler mod Det Forenede Kongerige
Sag T-31/10 AJ
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Kendelse
ECLI:EU:T:2010:82
09/03/2010 Butler mod Det Forenede Kongerige
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

ikke offentliggjort

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 25/01/2010

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

09/03/2010


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Butler mod Det Forenede Kongerige

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • processuelle bestemmelser

Sagstype og sagens udfald

  • retshjælp

Dommerkollegium

président du Tribunal (Tribunal)

Refererende dommer

Jaeger

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig