Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Μαΐου 2019

Dentsply De Trey GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπόθεση T-312/18


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:358
23/05/2019 Dentsply De Trey κατά EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Ενημέρωση)
ECLI:EU:T:2019:358
23/05/2019 Dentsply De Trey κατά EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Προσφυγή (ΕΕ)
22/06/2018 Dentsply De Trey κατά EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή - μέρος: "Πληροφορίες σχετικά με τις μη δημοσιευόμενες αποφάσεις και διατάξεις")

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.00 Γενικά ζητήματα
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.03 Ομοιότητα μεταξύ των σημάτων
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.03 Ομοιότητα μεταξύ των σημάτων
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.07 Εξετασθέντα σημεία
          4.11.03.02.07.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
            4.11.03.02.07.02.01 Λεκτικά σήματα των οποίων ζητείται η καταχώριση
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.04 4.11.03.02.04
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.05 Δίκαιο της Ένωσης και εθνικό δίκαιο
    1.05.03 Παραπομπές στα εθνικά δίκαια
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.07 Εξετασθέντα σημεία
          4.11.03.02.07.04 Μη καταχωρισθέν προγενέστερο σήμα ή άλλο προγενέστερο σημείο που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 14/05/2018

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

23/05/2019


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 240 από 09.07.2018, σ.56

Ονόματα των διαδίκων

Dentsply De Trey κατά EUIPO - IDS (AQUAPRINT)

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία
  • - Σήματα

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : απόρριψη επί της ουσίας

Δικαστικός σχηματισμός

cinquième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Dittrich

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • αγγλική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη