Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 23 maja 2019 r.

Dentsply De Trey GmbH przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Sprawa T-312/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok
ECLI:EU:T:2019:358
23/05/2019 Dentsply De Trey przeciwko EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Informacja)
ECLI:EU:T:2019:358
23/05/2019 Dentsply De Trey przeciwko EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Skarga (Dz.U.)
22/06/2018 Dentsply De Trey przeciwko EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna - część Inormacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.00 Zagadnienia ogólne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.03 Podobieństwo między znakami towarowymi
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.03 Podobieństwo między znakami towarowymi
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.07 Badane oznaczenia
          4.11.03.02.07.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
            4.11.03.02.07.02.01 Zgłoszone słowne znaki towarowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.04 4.11.03.02.04
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.05 Prawo Unii i prawo krajowe
    1.05.03 Odesłania do praw krajowych
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.07 Badane oznaczenia
          4.11.03.02.07.04 Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy lub inne wcześniejsze oznaczenie używane w obrocie gospodarczym


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • Rozporządzenie 207/2009 : punkt 1
 • Rozporządzenie 207/2009 -A08P1LB : punkt 7
 • Rozporządzenie 207/2009 -A08P4 : punkt 7
 • Rozporządzenie 207/2009 -A08P5 : punkt 7
 • Rozporządzenie 207/2009 -A41 : punkt 5
 • Rozporządzenie 1001/2017 : punkty 82, 99
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P1LC : punkt 49
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A08P1LB : punkty 11, 14, 18, 21, 24, 96, 104, 105, 108
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A08P4 : punkty 14, 18, 97 - 99, 104
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A08P4LA : punkt 100
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A08P4LB : punkt 100
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A95P1 : punkt 100
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-39/97 -N17 : punkt 84
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N30 : punkt 22
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N31 : punkt 22
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N32 : punkt 22
 • Sąd - Wyrok T-162/01 -N33 : punkt 22
 • Sąd - Wyrok T-81/03 -N74 : punkt 84
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-334/05 -N35 : punkt 27
 • Sąd - Wyrok T-114/07 -N92 : punkt 103
 • Sąd - Wyrok T-547/10 : punkty 68, 81, 83
 • Sąd - Wyrok T-605/11 -N25 : punkt 26
 • Sąd - Wyrok T-236/12 -N37 : punkt 46
 • Sąd - Wyrok T-401/12 -N30 : punkt 61
 • Sąd - Wyrok T-379/13 -N47 : punkt 46
 • Sąd - Wyrok T-123/14 : punkty 68, 81, 83
 • Sąd - Wyrok T-123/14 -N34 : punkt 30
 • Sąd - Wyrok T-181/14 -N23 : punkt 28
 • Sąd - Wyrok T-317/16 -N38 : punkt 98
 • Sąd - Wyrok T-317/16 -N39 : punkt 99
 • Sąd - Wyrok T-317/16 -N40 : punkt 100
 • Sąd - Wyrok T-438/16 -N56 : punkt 82
 • Sąd - Wyrok T-67/17 -N53 : punkt 28
 • Sąd - Wyrok T-459/17 -N32 : punkt 102
 • Sąd - Wyrok T-702/17 -N37 : punkt 37

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 14/05/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

23/05/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 240 od 09.07.2018, str.56

Oznaczenia stron

Dentsply De Trey przeciwko EUIPO - IDS (AQUAPRINT)

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Znaki towarowe

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności : oddalenie co do istoty

Skład orzekający

cinquième chambre (Tribunal)

Sędzia sprawozdawca

Dittrich

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

 • angielski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna