Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2019

Adam Aldridge a další v. Evropská komise

Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – OLAF – Smlouva na dobu neurčitou – Rozhodnutí ředitele OLAF o jediném zařazení do vyšší platové třídy – Žádost o zahájení každoročního přeřazení – Opatření obecné povahy – Lhůta na podání žaloby – Začátek plynutí lhůty – Zveřejnění na intranetu – Přípustnost

Věc T-319/17


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
17/05/2019 Aldridge a další v. Komise
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:231
09/04/2019 Aldridge a další v. Komise
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žaloba (Úř. věst.)
14/07/2017 Aldridge a další v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

dosud nezveřejněný/á (Všeobecná sbírka - Část "Informace o nezveřejněných rozhodnutích")

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 22/05/2017

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

09/04/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 187, 03.06.2019, s.71

Žádost: Úř. věst. C 249, 31.07.2017, s.33

Jména účastníků řízení

Aldridge a další v. Komise

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců

Řízení a výsledek

  • Žaloby úředníků : odmítnutí pro nepřípustnost

Soudní kolegium

deuxième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Berke

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • francouzština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace