Presuda Općeg suda (sedmo vijeće) od 11. travnja 2019.

Fomanu AG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Predmet T-323/18


Vrh stranice Dokumenti u predmetu
Dokument Datum Imena stranaka Sadržaj Curia EUR-Lex
Presuda (SL)
17/05/2019 Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Presuda
ECLI:EU:T:2019:243
11/04/2019 Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
EUR-Lex tekst Dvojezični EUR-Lex tekst
Presuda (Informacija)
ECLI:EU:T:2019:243
11/04/2019 Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Tužba (SL)
22/06/2018 Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Vrh stranice Pravna analiza odluke ili predmeta

Zbornik sudske prakse

objavljen(a) u digitalnom Zborniku (Opći zbornik – dio "informacije o neobjavljenim odlukama")

Predmet

Informacija nije dostupna

Sustavni pregled

1.
3 Sudski sporovi
  3.08 Postupovna pravila
    3.08.04 Predmet, zahtjevi i pravni navodi
      3.08.04.01 Formalni zahtjevi
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.11 Usklađivanje zakonodavstava
    4.11.03 Žig Europske unije
      4.11.03.03 Druga materijalnopravna pitanja
        4.11.03.03.02 Stvarna uporaba žiga
          4.11.03.03.02.01 Pojam i kriteriji ocjene
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.11 Usklađivanje zakonodavstava
    4.11.03 Žig Europske unije
      4.11.03.03 Druga materijalnopravna pitanja
        4.11.03.03.02 Stvarna uporaba žiga
          4.11.03.03.02.05 Ispitane oznake
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.11 Usklađivanje zakonodavstava
    4.11.03 Žig Europske unije
      4.11.03.03 Druga materijalnopravna pitanja
        4.11.03.03.02 Stvarna uporaba žiga
          4.11.03.03.02.04 Djelomična uporaba


Navođenje sudske prakse ili zakonodavstva

Navodi iz obrazloženja

 • UFEU – Protokol br. 3 -A21L1 : točka 17
 • UFEU – Protokol br. 3 -A53L1 : točka 17
 • Uredba 40/94 : točka 1
 • Uredba 2868/95 : točka 15
 • Uredba 2868/95 -A01R22 : točka 16
 • Uredba 2868/95 -A01R40 : točka 16
 • Uredba 207/2009 -A51P1LA : točka 5
 • Sekundarno pravo – Unutarnji akt institucija – 32015Q0423(01) -A177P1LD : točka 17
 • Uredba 1001/2017 -A18 : točka 67
 • Uredba 1001/2017 -A18P1 : točke 12, 19, 25, 27
 • Uredba 1001/2017 -A58P1LA : točke 12, 20, 27, 30
 • Uredba 1001/2017 -A58P2 : točke 12, 21, 49
 • Uredba 1430/2017 -A10 : točke 12, 15, 16, 18
 • Uredba 1430/2017 -A19 : točka 15
 • Uredba 1430/2017 -A19P1 : točke 12, 16, 18
 • Uredba 1430/2017 -A80 : točka 15
 • Uredba 1430/2017 -A81 : točka 15
 • Sud – Presuda C-40/01 -N38 : točka 42
 • Sud – Presuda C-40/01 -N43 : točka 24
 • Opći sud – Presuda T-203/02 -N38 : točka 23
 • Opći sud – Presuda T-126/03 -N45 : točka 48
 • Opći sud – Presuda T-126/03 -N46 : točka 49
 • Opći sud – Presuda T-256/04 -N23 : točka 48
 • Opći sud – Presuda T-256/04 -N24 : točka 49
 • Opći sud – Presuda T-256/04 -N29 : točka 50
 • Sud – Presuda C-495/07 -N20 : točka 36
 • Sud – Presuda C-495/07 -N21 : točke 28, 38, 63
 • Opći sud – Presuda T-553/10 -N22 : točka 17
 • Opći sud – Presuda T-171/13 -N68 : točka 23
 • Opći sud – Presuda T-215/13 -N20 : točka 22
 • Opći sud – Presuda T-690/14 -N61 : točka 47
 • Opći sud – Presuda T-690/14 -N62 : točka 49
 • Sud – Presuda C-252/15 -N56 : točka 42
 • Sud – Presuda C-689/15 -N37 : točka 24
 • Sud – Presuda C-689/15 -N39 : točka 25
 • Sud – Presuda C-689/15 -N40 : točka 25
 • Sud – Presuda C-689/15 -N41 : točka 26
 • Sud – Presuda C-689/15 -N42 : točka 27
 • Opći sud – Presuda T-143/16 -N52 : točka 37
 • Opći sud – Presuda T-438/16 -N32 : točka 37

Izreka

Informacija nije dostupna

Mišljenje

Informacija nije dostupna


Datumi

Datum podnošenja akta kojim je pokrenut postupak

 • 22/05/2018

Datum mišljenja

Informacija nije dostupna

Datum rasprave

Informacija nije dostupna

Datum objave

11/04/2019


Poveznice

Objava u Službenom listu

Presuda: SL C 187, 03.06.2019., p.76.

SL C 240, 09.07.2018., p.61.

Imena stranaka

Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)

Komentari pravne doktrine

Informacija nije dostupnaAnalitički podaci o postupku

Izvor prethodnog pitanja

Informacija nije dostupna

Sadržaj

 • Intelektualno, industrijsko i komercijalno vlasništvo
 • - Žigovi

Postupak i ishod

 • Tužba za poništenje : odbijanje zbog neosnovanosti

Sastav suda

septième chambre (Tribunal)

Sudac izvjestitelj

Marcoulli

Nezavisni odvjetnik

Informacija nije dostupna

Jezik(-ci) postupka

 • njemački

Jezik(-ci) mišljenja

  Informacija nije dostupna