Rettens dom (Sjette Afdeling) af 8. maj 2019

Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Sag T-324/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
21/06/2019 VI.TO. mod EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Dom
ECLI:EU:T:2019:297
08/05/2019 VI.TO. mod EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Stævning (EUT/EFT)
06/07/2018 VI.TO. mod EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Endnu ikke trykt (Samling af Afgørelser - afsnittet »Oplysninger om de ikke offentliggjorte afgørelser«)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 2008/95 -A03P1LEPT3 : præmis/punkt 64
 • forordning 207/2009 : præmis/punkt 1
 • forordning 207/2009 -A07 : præmis/punkt 5, 25
 • forordning 207/2009 -A07P1 : præmis/punkt 17, 18
 • forordning 207/2009 -A07P1LB : præmis/punkt 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 37
 • forordning 207/2009 -A07P1LE : præmis/punkt 11, 15, 16, 18
 • forordning 207/2009 -A07P1LEPT1 : præmis/punkt 6, 11, 14, 40, 42, 46
 • forordning 207/2009 -A07P1LEPT2 : præmis/punkt 6, 11, 14, 55
 • forordning 207/2009 -A07P1LEPT3 : præmis/punkt 6, 11, 14, 22, 36 - 38, 60, 61, 63
 • forordning 207/2009 -A52P1LA : præmis/punkt 5, 25
 • forordning 2424/2015 : præmis/punkt 15, 16, 53
 • forordning 1001/2017 -A72 : præmis/punkt 21
 • forordning 1001/2017 -A95 : præmis/punkt 10
 • forordning 1001/2017 -A95P1 : præmis/punkt 26
 • Domstolen - dom, sag C-212/80 -N9 : præmis/punkt 16
 • Retten - dom, sag T-305/02 -N30 : præmis/punkt 44
 • Domstolen - dom, sag C-334/07 -N44 : præmis/punkt 16
 • Retten - dom, sag T-508/08 -N22 : præmis/punkt 21
 • Retten - dom, sag T-508/08 -N63 : præmis/punkt 36
 • Retten - dom, sag T-508/08 -N64 : præmis/punkt 36
 • Retten - dom, sag T-508/08 -N65 : præmis/punkt 36
 • Retten - dom, sag T-508/08 -N66 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-229/09 -N26 : præmis/punkt 64
 • Retten - dom, sag T-347/10 -N20 : præmis/punkt 45
 • Retten - dom, sag T-313/11 -N47 : præmis/punkt 17
 • Retten - dom, sag T-476/15 -N47 : præmis/punkt 26
 • Domstolen - forslag til afgørelse, sag C-163/16 : præmis/punkt 57, 64
 • Domstolen - dom, sag C-163/16 : præmis/punkt 64
 • Domstolen - dom, sag C-163/16 -N21 : præmis/punkt 54
 • Domstolen - dom, sag C-163/16 -N22 : præmis/punkt 54

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 28/05/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

08/05/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 230 fra 08.07.2019, s.41

Sagsanlæg: EUT C 259 fra 23.07.2018, s.46

Sagens parter

VI.TO. mod EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret
 • - Varemærker

Sagstype og sagens udfald

 • Annullationssøgsmål : frifindelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Tribunal)

Refererende dommer

Papasavvas

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

 • italiensk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig