Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 8 maj 2019

Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Mål T-325/18


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
21/06/2019 VI.TO. mot EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Dom
ECLI:EU:T:2019:299
08/05/2019 VI.TO. mot EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
13/07/2018 VI.TO. mot EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

 • Direktiv (0) -A03P1LEPT3 : punkt 64
 • Förordning 207/2009 : punkterna 1, 53
 • Förordning 207/2009 -A07 : punkterna 5, 25
 • Förordning 207/2009 -A07P1 : punkterna 17, 18
 • Förordning 207/2009 -A07P1LB : punkterna 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 37
 • Förordning 207/2009 -A07P1LE : punkterna 11, 15, 16, 18
 • Förordning 207/2009 -A07P1LEPT1 : punkterna 6, 11, 14, 40, 42, 46
 • Förordning 207/2009 -A07P1LEPT2 : punkterna 6, 11, 14, 55
 • Förordning 207/2009 -A07P1LEPT3 : punkterna 6, 11, 14, 22, 36 - 38, 60, 61, 63
 • Förordning 207/2009 -A52P1LA : punkterna 5, 25
 • Förordning 2424/2015 : punkterna 15, 16, 53
 • Förordning 1001/2017 -A72 : punkt 21
 • Förordning 1001/2017 -A95 : punkt 10
 • Förordning 1001/2017 -A95P1 : punkt 26
 • Domstolen - Dom i mål C-212/80 -N9 : punkt 16
 • Tribunalen - Dom i mål T-305/02 -N30 : punkt 44
 • Domstolen - Dom i mål C-334/07 -N44 : punkt 16
 • Tribunalen - Dom i mål T-508/08 -N22 : punkt 21
 • Tribunalen - Dom i mål T-508/08 -N63 : punkt 36
 • Tribunalen - Dom i mål T-508/08 -N64 : punkt 36
 • Tribunalen - Dom i mål T-508/08 -N65 : punkt 36
 • Tribunalen - Dom i mål T-508/08 -N66 : punkt 36
 • Domstolen - Dom i mål C-229/09 -N26 : punkt 64
 • Tribunalen - Dom i mål T-347/10 -N20 : punkt 45
 • Tribunalen - Dom i mål T-313/11 -N47 : punkt 17
 • Tribunalen - Dom i mål T-476/15 -N47 : punkt 26
 • Domstolen - Förslag till avgörande i mål C-163/16 : punkterna 57, 64
 • Domstolen - Dom i mål C-163/16 : punkt 64
 • Domstolen - Dom i mål C-163/16 -N21 : punkt 54
 • Domstolen - Dom i mål C-163/16 -N22 : punkt 54

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 28/05/2018

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

08/05/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Dom: EUT C 230, 08.07.2019, s.42.

Ansökan: EUT C 268, 30.07.2018, s.40.

Parternas namn

VI.TO. mot EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

 • Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
 • - Varumärken

Förfarande och resultat

 • Talan om ogiltigförklaring : ogillande i sak

Dömande sammansättning

sixième chambre (Tribunal)

Referent

Papasavvas

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

 • italienska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

  Uppgift saknas