Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. júna 2019

Advance Magazine Publishers, Inc. v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Vec T-346/18


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok
ECLI:EU:T:2019:406
12/06/2019 Advance Magazine Publishers/EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Rozsudok (Informácia)
ECLI:EU:T:2019:406
12/06/2019 Advance Magazine Publishers/EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Žaloba (Ú. v.)
13/07/2018 Advance Magazine Publishers/EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

zatiaľ neuverejnený(é) (Všeobecná zbierka - Časť „Informácie o neuverejnených rozhodnutiach“)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

1.
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.11 Aproximácia právnych predpisov
    4.11.03 Ochranná známka Európskej únie
      4.11.03.04 Konanie a súdne konanie
        4.11.03.04.03 Opravné prostriedky
          4.11.03.04.03.01 Odvolania pred odvolacím senátom
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.11 Aproximácia právnych predpisov
    4.11.03 Ochranná známka Európskej únie
      4.11.03.04 Konanie a súdne konanie
        4.11.03.04.01 Konanie o zápise
          4.11.03.04.01.02 Námietkové konanie


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • Nariadenie 2868/95 -A01R20P7 : bod 15
 • Nariadenie 2868/95 -A01R20P7LC : body 18, 19
 • Nariadenie 2868/95 -A01R50P1 : body 15, 19
 • Nariadenie 207/2009 : bod 1
 • Nariadenie 207/2009 -A08P1LB : bod 6
 • Nariadenie 207/2009 -A08P5 : bod 9
 • Nariadenie 207/2009 -A41 : bod 4
 • Nariadenie 207/2009 -A52P1LB : body 9, 10
 • Nariadenie 207/2009 -A53P1LA : body 9, 10
 • Nariadenie 1001/2017 -A08P1LB : bod 9
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N30 : bod 20
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N31 : bod 22
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N33 : bod 21
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N38 : bod 27
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N39 : bod 28
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N40 : bod 28
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-556/12 -N42 : bod 29
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-664/13 -N35 : bod 25

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 29/05/2018

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

12/06/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 268 z 30.07.2018 s.45

Mená účastníkov konania

Advance Magazine Publishers/EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

 • Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo
 • - Ochranné známky

Konanie a výsledok

 • Žaloba o neplatnosť : získanie

Rozhodovacie zloženie

troisième chambre (Tribunal)

Sudca spravodajca

Forrester

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

 • angličtina

Jazyk(y) návrhov

  Nedostupná informácia